Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Anti-muslimska fördomar och hatbrott ökar som en följd av islamistiska terroristattacker, visar en genomgång av nordamerikansk och europeisk forskning gjord vid Jönköping University. Men uppmärksammade hatbrott mot muslimer har paradoxala effekter, visar analysen.

I en aktuell studie visar Klas Borell, professor i sociologi och socialt arbete vid Jönköping University, att anti-muslimska fördomar i hög utsträckning är händelsestyrda; terroristattacker leder till att anti-muslimska opinioner snabbt blossar upp för att därefter, i lugnare tider, bedarra.

– Terroristernas urskillningslösa våld skapar osäkerhet och rädsla och det är i ett sådant känsloklimat som människor kan sätta likhetstecken mellan islamistiska terrorister och vanliga muslimer, säger Klas Borell.

Anti-muslimska stämningar påverkar, visar forskningen, också antalet hatbrott riktade mot muslimer och muslimska mötesplatser, men det handlar om ett indirekt samband, menar Klas Borell.

Hatbrott utlöser moteffekter
– Terroristattacker och anti-muslimska stämningar ger handlingsutrymmen åt islamofobiska grupper och nätverk.

Borells internationella forskningsöversikt visar dock att uppmärksammade hatbrott i sig själva är dramatiska händelser med oväntade effekter.

– När hatbrott uppmärksammas i massmedia utlöser de mycket ofta motreaktioner. Brott av det här slaget utmanar rättsmedvetandet hos många människor och leder till solidaritetsaktioner. En statistiskt representativ studie från Sverige illustrerar dessa paradoxala effekter. Just på de orter i Sverige där muslimska församlingar utsatts för flest hatbrott bedömer församlingarnas ledare stödet för muslimers rätt att få utöva sin religion som störst. Hatbrott fungerar med andra ord som katalysatorer för solidaritetshandlingar av olika slag och får inte de effekter förövarna varit ute efter, säger Klas Borell.

Klas Borells internationella forskningsöversikt ”When is the Time to Hate? A Research Review on the Impact of Dramatic Events on Islamophobia and Islamophobic Hate Crimes in Europe” publiceras nu i den internationella tidskriften Islam and Christian-Muslim Relations.

Kontaktinformation: Klas Borell, professor i sociologi och socialt arbete, E-post: klas.borell@ju.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera