Tema

Mångdisciplinär analys fördjupar förståelsen av komplexa molekylära system

Genom en kombination av numeriska beräkningar, fysik och kemi ger Yang Huangs analyser mer molekylär kunskap om komplexa system såsom proteinhydratisering, molekylrörelser i joniska vätskor och vattendynamik i zeolitporer. Yang Huang är kemist och disputerar inom ett område som betecknas som beräkningsinriktad teoretisk fysikalisk kemi.
 

Beräkningsinriktad teoretisk fysikalisk kemi är en vetenskap som kombinerar teoretisk modeller från fysiken med kemiska fenomen och datorsimuleringar.

I sin avhandling analyserar Yang Huang variationen av spinn-latticerelaxation-hastigheter erhållna från kärnspinnresonansexperiment vid olika magnetfältstyrkor, så kallad NMRD-mätning.

Systemen som studerats är datorsimuleringar av vattendynamik i ett protein (PRXV), det syreproducerande komplexet i fotosystem II, och en joniska vätska (BMIM[PF6]) samt vatten i zeoliten ZSM-5 kanaler.

– För att kunna reda ut hur molekyler rör sig i komplexa system kräver analysen av NMR-relaxationshastigheter att datorsimuleringar (MD) och teoretiska modeller kombineras ihop, säger Yang Huang. Molekyl datorsimuleringar(MD) används som ett komplement till de experimentella resultaten för att få en mer detaljerad molekylär bild.

Kombinationen av olika metoder ger en mer nyanserad bild av hur vatten molekylerna rör sig i och omkring proteiner och allmänt hur molekylers rör sig i vätskor.

Avhandling
Torsdagen den 26 november försvarar Yang Huang, kemiska institutionen vid Umeå Universitet, sin avhandling med titeln: Analysis of NMR Spin-lattice Relaxation Dispersion on Complex Systemslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Svensk titel: Analys av NMR spinn-lattice relaxations dispersion på komplexa system. Disputationen äger rum klockan 10 i sal KB3B1 i KBC-huset. Fakultetsopponent är Professor Arnold Maliniak, Institutionen för material och miljökemi, Stockholms universitet.

Kontaktinformation:

Yang Huang, kemiska institutionen Telefon: 090-786 63 43 E-post: yang.huang@umu.se

Mångdisciplinär analys fördjupar förståelsen av komplexa molekylära system

 lästid ~ 1 min