Artikel från Örebro universitet

Idrott – eller våldsbejakande politisk extremism? Ungas egna drivkrafter är utgångspunkten för ett nytt forskningsprojekt vid Örebro universitet.

Professor Håkan Stattin vid Örebro universitet har fått 3,6 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att studera grundläggande psykologiska behov i ungas val.

– Vi har svårt att tänka att ungdomar självständigt driver sin egen utveckling och medvetet väljer fotboll eller politik, eller väljer att begå kriminella handlingar, utsätta andra för trakasserier eller att engagera sig i våldsbejakande politisk extremism. Vi har skygglappar som effektivt hindrar oss att förstå att det finns reella motiv bakom att vissa ungdomar väljer just dessa stigar, säger Håkan Stattin.

Det nya forskningsprojektet ska just utgå från de unga själva och deras behov av självständighet, viktiga relationer och att uppfattas som kompetent.

Tidigare forskningen har dominerats av en tudelning. Förklaringen till varför unga engagerar sig i ”prosociala” aktiviteter som exempelvis politik söks hos föräldrarna som förebilder, medan de unga som ägnar sig åt brottslighet kopplas till brist på kontroll från vuxenvärlden eller att de unga inte har kontroll över sitt eget beteende. Det nya forskningsprojektet ska utgå från de unga själva och deras behov av självständighet, viktiga relationer och att uppfattas som kompetent.

Örebroforskarna ska följa tre grupper av unga, 10, 13 och 15 år, årligen i tre år för att ta reda på vad som driver dem, vilka deras motiv och intressen är, och vilka aktiviteter de väljer. Föräldrarna ska också intervjuas om sin syn på barnens sätt att tänka och vad de sysslar med.

– Om hypoteserna stämmer leder det till ett nytt sätt att tänka. För första gången kommer olika sociala aktörer, socialarbetare, psykologer och många andra, att få ett gemensamt språk och ett sätt att tänka kring varför unga engagerar sig på olika sätt som har mycket olika konsekvenser för deras sociala anpassning, säger Håkan Stattin.

Kontaktinformation: 
Håkan Stattin, 919-30 33 64 eller 070-665 33 64, hakan.stattin@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera