Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Nio av tio svenskar promenerar minst en gång i månaden och det är därmed vår vanligaste friluftsaktivitet. Samtidigt upplever hälften av befolkningen brist på lämpliga platser att ägna sig åt friluftsaktiviteter. Det visar en stor kartläggning av svenskarnas friluftsvanor.

Det finns ett stort intresse för friluftsliv och svenskarna uppskattar att vistas i naturen. Det visar en stor enkätundersökningen bland 8 400 svenskar i åldern 16 – 84 år. 83 procent anger att man är ute i naturen ”ganska eller mycket ofta” på längre ledigheter, 60 procent på helger och 51 procent på vardagar.

– Det främsta motivet för aktiviteter i naturen på vardagar är fysisk aktivitet. På helger och längre ledigheter har avkoppling och social samvaro störst betydelse, säger Peter Fredman, professor vid Mittuniversitetet och projektledare för kartläggningen.

Nöjes- och motionspromenader, vistelser i skog och mark och trädgårdsarbete är våra tre vanligaste friluftsaktiviteter. Mer än hälften av de svarande i undersökningen menar att de i hög grad har haft upplevelser av trygghet, återhämtning och en naturpräglad miljö vid det senaste friluftstillfället.

– Att vandra eller promenera kombinerar flera olika faktorer som upplevs som positiva. Det innebär fysisk aktivitet, ofta ett socialt umgänge och en naturupplevelse på samma gång. Det är viktiga skäl som ofta framhållas i liknande undersökningar, säger Peter Fredman.

Nästan hälften av de svarande upplever dock, i någon grad, brist på lämpliga platser eller områden för att ägna sig åt friluftsaktiviteter i den utsträckning man önskar. Brist på tid är det absolut vanligaste hindret för friluftsaktiviteter. Andra vanliga hinder är att man saknar någon att utöva aktiviteten med, att man saknar lämpliga områden eller att familjesituationen utgör ett hinder.

– Här har kommunerna en viktig roll som genom den fysiska planeringen kan verka för bättre friluftsmöjligheter. Även friluftsorganisationerna är viktiga när det kommer till den sociala sidan av friluftslivet, säger Peter Fredman.

Undersökningen är en del i arbetet med uppföljning av friluftsliv

i miljömålssystemet och målen i Sveriges friluftspolitik. Enkätundersökningen genomfördes av Mittuniversitetet på uppdrag av Naturvårdsverket.

I rapporten ”Friluftsliv 2014” redovisas alla resultat ur den nationella enkätundersökningen. Här hittar du hela rapporten.

Kontakt:
Peter Fredman, professor i naturturism, 070-667 08 06, 010-142 78 04, e-post: peter.fredman@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera