Artikel från Umeå universitet

Allergisk sensibilisering, att en individ bildar antikroppar mot egentligen för kroppen ofarliga ämnen, är första steget i utvecklingen av allergiska sjukdomar. – Bland unga vuxna är varannan individ sensibiliserad, men andelen minskar från medelåldern som en följd av naturligt åldrande, säger Katja Warm som i sin avhandling beskriver utvecklingen av allergisk sensibilisering från barndom till ålderdom.

Bland barn, ungdomar och unga vuxna är allergisk sensibilisering den viktigaste riskfaktorn för astma och hösnuva. Endast ett fåtal studier har tidigare beskrivit förekomsten, insjuknandet och tillfrisknandet från allergisk sensibilisering i stora befolkningsurval. Katja Warms studier visar att utöver ung ålder är sensibilisering starkt associerat till ärftlighet för allergier men också att växa upp och leva i stadsmiljö.

– Effekten av miljöfaktorer verkar vara mest betydelsefull i barndomen, säger Katja Warm. Förekomsten av sensibilisering mot pollen och pälsdjur har ökat i befolkningen sedan 1990-talet och fram till nu. Det kan leda till att andelen med allergiska sjukdomar såsom luftvägssjukdomar fortsätter att öka också i framtiden.

– Det är dock viktigt att poängtera att sensibiliseringen i sig inte alltid innebär att man är sjuk i den meningen att man har allergiska symptom eller astma, säger Katja Warm.

Hon beskriver också i sin avhandling sambandetmellan allergisk sensibilisering och astma samt rinit, inflammation i näsans slemhinnor.Detta samband är starkast mellan allergisk sensibilisering och rinit, framför allt bland unga vuxna.

Avhandlingen baseras på data från forskningsverksamheten OLIN-studierna, Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten, som är ett omfattande forskningsprojekt kring lungsjukdomar och allergier.

Data från flera stora befolkningsundersökningar både bland barn och ungdomar samt bland vuxna ligger till grund för Katja Warms avhandling.

Avhandling
Katja Warm försvarar avhandlingen Epidemiology of allergic sensitization and the relation to asthma and rhinitis fredagen den 6 november vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet. Svensk titel: Epidemiologi vid allergisk sensibilisering och samband med astma och rinit. Disputationen äger rum klockan 13.00–16.00 i aulan, Sunderby sjukhus, Luleå. Fakultetsopponent är professor Allan Linneberg, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhet, Glostrup Hospital, Köpenhamns universitet.

Kontaktinformation
Katja Warm Telefon: +49-175-3492999 E-post: kve.warm@gmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera