Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 oktober 2015

Egen bedömning av hälsa är en god riskmarkör

Hur bedömer du din egen hälsa? Denna fråga borde fler av oss ställa sig. I en avhandling vid Umeå universitet visar distriktsläkaren Göran Waller att människors bedömning av sin hälsa är en lika god riskmarkör för hjärtinfarkt som till exempel diabetes, blodtryck och kolesterol.

Avhandlingen baseras på undersökningar av innevånare i Norrbotten och Västerbotten. Att aktivt fråga om den självskattade hälsan är ett sätt att ta vara på människors egen expertis om sin hälsa och hur den kan förbättras.

– Patienter kan känna sig överkörda och skuldbelagda av vårdens beskäftiga råd om kost, motion, sluta röka osv. Distriktsläkaren träffar många med dålig hälsa och har en unik möjlighet att föra ett respektfullt och inkännande samtal om patientens egen unika hälsosituation. Det skulle både patienter och sjukvården tjäna på, säger Göran Waller.

Om disputationen:
Fredagen den 30 oktober försvarar Göran Waller, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, avdelningen för Allmänmedicin, Umeå Universitet sin avhandling med titeln Self-rated health. From epidemiology to patient encounter. (Självskattad hälsa. Från epidemiologi till patientmöte.)

Disputationen äger rum kl. 13.00 i Stora Aulan, Sunderby Sjukhus, Luleå. Allmänheten är välkommen. Opponent är professor Johann Sigurdsson, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norge.

KONTAKT:
Göran Waller, Grytnäs Hälsocentral, Kalix. E-post: goran.waller@nll.se,waller.seg@telia.com, goran.waller@umu.se, tel. 0730-73 34 80

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera