Artikel från Stockholms universitet
22 oktober 2015

Många gifter kvar i dina kläder

Tusentals kemikalier används vid klädtillverkning. Forskare vid Stockholms universitet har undersökt om kemikalier också finns kvar i kläder vi köper. Flera hälsofarliga ämnen har identifierats – inte ens ekologisk bomull garanterar giftfri textil.

I den nya avhandlingen har 60 plagg från svenska och internationella klädkedjor testats. En första analys hittade tusentals kemikalier i kläderna och ett hundratal identifierades preliminärt. Flera av ämnena fanns inte med på tillverkarnas listor och misstänks vara biprodukter, restprodukter eller tillsatta under transport.

– Att exponeras för dessa kemikalier ökar risken för hudallergier, men de kan vara relaterade till mer allvarliga hälsoeffekter och miljörisker. Några av de identifierade kemikalierna är misstänkt eller bevisat cancerframkallande, samt giftiga för vattenlevande organismer, säger Giovanna Luongo, nybliven doktor i analytisk kemi vid Stockholms universitet.

Beroende av mängd, giftighet och hur lätt de går igenom huden valdes fyra grupper av ämnen ut för ytterligare analys. De högsta halterna av två av dessa, kinoliner och aromatiska aminer, hittades i polyester.

Bomull innehöll höga halter av bensotiazoler, även kläder av ekologisk bomull. Forskarna tvättade kläderna och mätte sedan halterna. Vissa av ämnena tvättades ur, och riskerar därmed att hamna i vattenmiljöer, andra stannade i hög grad kvar i kläderna och blir då en möjlig källa till långvarig hudexponering. Det är svårt att veta om halterna av skadliga ämnen är på hälsofarliga nivåer och vad effekterna av kemikalier i våra kläder kan bli på sikt.

– Vi har bara skrapat på ytan, det här är någonting som måste tas itu med. Kläder bärs dygnet runt hela livet. Vi måste ta reda på om kemikalierna går ut i huden och vad som händer i kroppen. Det är mycket svårbedömt och kräver betydligt mer forskning, säger Conny Östman, Professor i analytisk kemi.

Avhandling
Chemicals in textiles A potential source for human exposure and environmental pollution

Kontaktinformation
Giovanna Luongo, doktor i analytisk kemi vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet. E-post: Giovanna.Luongo@aces.su.se tfn: 070-769 99 50 Conny Östman, Professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet. E-post: conny.ostman@aces.su.se tfn: 070-870 87 06

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera