Artikel från Göteborgs universitet

I vetenskapliga studier har det framförts att kvinnlig infertilitet kan behandlas genom stamcellsbehandling. Men forskare från Göteborgs universitet och Karolinska Institutet ifrågasätter nu att nya äggceller kan framställa med hjälp av stamceller.

Länge har forskare hoppats att stamceller kan alstra nya äggceller som kan användas för behandling av infertilitet hos kvinnor.

− Sedan 2004 finns det forskare som i sina studier hävdar att de har hittat äggstamceller i både möss och människor. En ny behandling har till och med lanserats av det amerikanska företaget OvaScience, säger professor Kui Liu vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet.

I en ny studie ifrågasätter professor Kui Liu och hans kollegor att stamceller kan generera nya äggceller. Studien har letts av honom och professor Outi Hovatta på Karolinska Institutet och de hävdar att förfarandet med isolering av stamceller är ospecifik och dessutom att stamcellerna inte varit i stånd att bilda ägg.

− Därför är det inte realistiskt att hoppas på en ny behandling av kvinnlig infertilitet genom stamceller. Under de senaste åren har investerarna varit fascinerad av en möjlig ny behandling med stamceller, men eftersom vårt laboratorium och andra laboratorier, inte kunnat framgångsrikt upprepa de publicerade studierna så ifrågasätter vi resultaten, säger Kui Liu.

Professor Outi Hovatta, expert på studier av stamceller, anser att de rapporterade äggstamcellerna inte är funktionella och kapabla att generera nya ägg. Detta inkluderar både stamceller som finns i möss och mänskliga äggstockar.

− Det här är en fråga om huruvida forskare bör övertolka sina resultat och ge nytt hopp inför en ny behandling till samhället och patienterna innan säkra bevis erhålls. Vi anser att man bör kyla ner en sådan ”hype” och varna samhället från oansvariga löften till patienter och investerare, säger professor Liu.

Artikel
Studien finns publicerad i Nature Medicine: Adult human and mouse ovaries lack DDX4-expressing functional oogonial stem cells

Kontaktinformation
Kui Liu, professor vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet Tel: 031-786 6585, E-post: kui.liu@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera