Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 oktober 2015

Ökad solinstrålning vid jordytan – men inte i Kina

Soldis på grund av svaga vindar och luftföroreningar minskar solinstrålningen i Kina, vilket får stora konsekvenser för klimat, miljö och samhällsekonomi. Det visar en studien av en internationell forskargrupp med deltagare från Göteborgs universitet.

I världen som helhet har solinstrålningen vid markytan ökat sedan 1990, men i Kina har däremot solinstrålningen minskat. Avtagande vindar ökar luftföroreningar

I forskningsstudien har man kombinerat långsiktiga meterologiska data bakåt i tiden med aktuella mätningar av luftföroreningspartiklar i Kina. I studierna har man funnit att den minskade solinstrålningen i Kina beror på en kombination av ökade luftföroreningar i området och på att de marknära vindarna i Kina, liksom i andra områden på norra halvklotet, har blivit svagare de senaste decennierna.

När vinden avtar ökar koncentrationen av små partiklar av luftföroreningar (aerosoler) och därmed ökar också soldiset på platsen.

− Det är betydelsefullt att kartlägga sambandet mellan solinstrålning och luftföroreningar, eftersom moln spelar en stor roll i att påverka solinstrålningen till jordytan, säger Deliang Chen, professor i fysisk meteorolog vid institutionen för geovetenskaper på Göteborgs universitet och medförfattare till forskningsartikeln.

Ökat soldis vid låg vindstyrka
Forskningsresultaten visar att soldis till följd av luftföroreningar ökade avsevärt under dagen i förorenade områden i Kina när vindstyrka var mindre än 3,5 meter per sekund. Studien visar också att 20 procent av den minskade solinstrålningen i Kina beror på koncentrationen av små partiklar av luftföroreningar (aerosoler), och den i sin tur förstärks med 20 procent av den låga vindstyrkan.

Effekten blir minskat inflöde av solljus som påverkar bland annat fotosyntesen och har djupgående konsekvenser för klimat, miljö och samhällsekonomin.

− Det var ett lyckat samarbete med kollegor från USA, Kina och Sverige. Jag är glad över att vi lyckades med att leverera en kvantitativ uppskattning av luftföroreningarnas effekt på solinstrålning i samverkan med vind, säger Changgui Lin, huvudförfattare till artikeln och forskare på institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet.

Studien är publicerad i Scientific Reports (DOI: 10.1038/srep15135

Kontaktinformation
Deliang Chen, August Röhss professor vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet Tel: +46 (0)31 786 4813, e-post: deliang@gvc.gu.se, http://rcg.gvc.gu.se/dc/ Changgui Lin, institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet e-post: linchg@itpcas.ac.cn

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera