Tema

Trädgårdsterapi hjälper långtidsjukskrivna kvinnor tillbaka till jobbet

Att vistas och arbeta i en trädgård i kombination med aktiv jobbcoachning kan vara en effektiv hjälp för långtidssjukskrivna kvinnor att återvända till arbetet.

Kvinnor är statistiskt överrepresenterade när det gäller risken att drabbas av långvarig ohälsa och sjukskrivning. Förutom samhällsekonomiska påfrestningar har långtidssjukskrivningarna påtagliga negativa konsekvenser för kvinnorna själva, både hälsomässigt och ekonomiskt.

Få vetenskapliga studier har tittat på vilka utmaningar dessa kvinnor ställs inför, och hur dessa utmaningar kan hanteras i rehabiliteringen. Denna kunskapsbrist, menar forskaren Eva Lidén vid Sahlgrenska akademin, är problematisk ur både ett etiskt-, rättvise- och vårdperspektiv.

Under åren 2010-2011 lanserade regeringen särskilda medel för att minska sjukfrånvaron bland kvinnor. I ett av de totalt fyra projekt som beviljades pengar har forskare vid Sahlgrenska akademin i samarbete med en rad instanser kombinerat två beprövade metoder för rehabilitering: trädgårdsterapi och jobbcoachning. Projektet har nu utvärderats i en vetenskaplig studie, och resultaten är goda.

– En kombination av trädgårdsterapi och coachning stärkte deltagarnas fysiska och psykiska hälsa, och ledde till att kvinnorna rapporterade en förbättrad vitaliteten och social förmåga. Vår slutsats är att denna modell därför bör övervägas vid rehabilitering av vissa långtidssjukskrivna kvinnor, säger Eva Lidén.

En inledande mätning av kvinnornas upplevda livskvalitet (genomförd med ett vetenskapligt etablerat instrument) visade att de medverkande låg på en mycket låg nivå jämfört med andra kvinnor i samma ålder i befolkningen. Skillnaden var särskilt stor när det gällde de mentala och sociala faktorerna som mättes: jämfört med ett normalt referensvärde på 50 låg kvinnorna i studien i genomsnitt på 19, ett värde som enligt Eva Lidén är extremt lågt.

Vid slutet av studien hade en signifikant ökning skett och låg på 28. I projektet deltog kvinnor mellan 21 och 62 år som fått offentligt ekonomiskt stöd från 1 och upp till 10 år, och vars fysiska och psykiska hälsa bedömdes som dålig.

Projektet genomfördes vid fyra så kallade ”Grön Rehab-trädgårdar” där sjukgymnast, arbetsterapeuter och socionomer arbetade i olika konstellationer. Vid 2-4 halvdagar per vecka under 14 veckor fick kvinnorna tillsammans med rehabiliteringspersonalen arbeta med bland annat sinnesövningar, reflekterande samtal, fysisk aktivitet och praktiskt trädgårdsarbete.

Vidare fick kvinnorna i samband med starten av rehabiliteringsprocessen träffa en jobbcoach som initierade och gav stöd i kvinnornas arbetssökande så länge behov fanns, alltså i vissa fall även efter att tiden vid Grön Rehab var avslutad.

Artikel
Combining garden therapy and supported employment – a method for preparing women on long-term sick leave for working life finns publicerad i Scandinavian Journal of Caring Sciences i september.

Fakta
I projekt Fyrklövern samverkade Samordningsförbunden i Göteborg och närliggande kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen och Västra Götalands-regionen. Kont

Kontaktinformation
Eva Lidén, universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 0766-186427 eva.liden@gu.se

Trädgårdsterapi hjälper långtidsjukskrivna kvinnor tillbaka till jobbet

 lästid ~ 2 min
Modal Data vr-modal.php: WP_REST_Response Object ( [links:protected] => Array ( ) [matched_route:protected] => [matched_handler:protected] => [data] => Array ( [0] => Array ( [vrm_title] => Psst... missa inga nyheter om forskning [vrm_content] => Med nyhetsbrev från forskning.se tre gånger i veckan missar du inga nyheter om forskning från Sveriges universitet och högskolor. Välkommen att prenumerera du också! [vrm_button_title] => Jag vill prenumerera [vrm_button_url] => https://www.forskning.se/nyhetsbrev/ ) ) [headers] => Array ( ) [status] => 200 ) Data is available, render the app here