Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 oktober 2015

Lyckat hästköp kräver bra matchning

Att köpa häst kan för många vara deras livs viktigaste affär. Ett hästköp rymmer många drömmar och förhoppningar. Men hur gör man för att hitta rätt häst? Och vilka egenskaper hos hästen är viktiga för olika köpare? Sådana frågor försöker Malin Axel-Nilsson besvara i en ny doktorsavhandling från SLU.

– Att häst och ryttare passar bra ihop är viktigt för hästens välfärd, för ryttarens säkerhet och för bra prestation, konstaterar Malin Axel-Nilsson. Syftet med avhandlingens tre olika studier var att undersöka hur kombinationen av ryttarens personlighet och hästens temperament påverkar samspelet dem emellan, och hur detta kan mätas.

Självklart har även ryttarens förmåga och förväntningar stor betydelse för att matchningen ska fungera. Malin Axel-Nilsson vill med sin forskning även bidra till utvecklingen av praktiska metoder och verktyg som kan vara oerfarna ryttare till hjälp när de ska välja rätt typ av häst.

– Vi vet idag egentligen ganska lite om vilken typ av ryttare som passar bäst ihop med olika typer av hästar. Det är därför viktigt att utveckla och fördjupa kunskapen om vad som främjar ett gott samspel mellan häst och ryttare, säger hon.

Stort intresse för enkät om hästens temperament
Arbetet inleddes med en webbaserad enkät som riktade sig till hästägare inom olika kategorier. 2 800 personer, merparten hobbyryttare, besvarade de 47 frågorna som ingick i enkäten. Det innebar ett mycket omfattande material att bearbeta och arbetet var inte helt enkelt.

– Den största svårigheten var att befinna sig i gränslandet mellan hästmänniskor och forskare, bland annat när det gällde att beskriva vissa beteenden hos hästarna. Det saknas i nuläget en norm för hur man beskriver hästars egenskaper så att det både blir begripligt för ryttare och hästägare och samtidigt tillräckligt exakt för mig som forskare.

Enkätens fokus var att ta reda på vilka temperaments- eller beteendeegenskaper hos hästar som ryttare tycker är viktiga. Enligt de som besvarade enkäten innebär ett bra temperament bland annat att hästen ska vara pigg och framåt, tillgiven och lättlärd, samt lätt att ta med till främmande miljöer. Särskilt äldre ryttare, främst inom dressyr, värderar ett bra temperament hos hästen högre än vad yngre ryttare gör.

Den hästavel som numera bedrivs har resulterat i mer ädla och livliga hästar än de som förr användes inom till exempel inom militärens verksamhet. Dagens hästar passar bättre för den moderna ridsporten, men i vissa fall kräver de också mer erfarna ryttare, vilket inte alltid märks vid försäljningstillfället.

– Tyvärr händer det ibland att ryttare köper hästar som de inte alls passar ihop med. De flesta har en dröm om vad hästen ska kunna prestera inom till exempel hoppning, som i vissa fall inte går att realisera. Alla felköp drabbar till slut hästen och det är olyckligt, säger Malin Axel-Nilsson.

Hon betonar vikten av att sätta upp realistiska mål vid hästköp och att ta hjälp av tränare och andra kunniga personer som kan ge en mer objektiv syn. Kombinationen av ryttarens personlighet och hästens temperament spelar en viktig roll för om samspelet blir bra eller dåligt.

Hästarnas reaktioner mättes
Hur kan man då mäta hästens temperament? I den andra delstudien använde sig Malin Axel-Nilsson av olika beteendetester för att dela in hästar i olika temperamentskategorier. Studien gjordes på riksanläggningen Flyinges skolhästar i Skåne. Hästarna filmades och deras hjärtfrekvens mättes i en rad olika situationer, till exempel att bli lämnad ensam på okänd plats, ledas över en träbro eller utsättas för ett uppspänt paraply som hängde från taket i ett ridhus. ‘

– Trots att dessa erfarna skolhästar tränades, utfodrades och hölls på ett likartat sätt såg vi tydliga individuella skillnader i deras reaktioner. Vi delade upp de 16 hästarna i fyra olika grupper utifrån temperament och kunde konstatera att vissa av hästarna var relativt lätthanterliga medan andra blev både mer explosiva och negativt påverkade av testerna. I den sista studien inkluderades även ryttare med olika personlighetsprofil som fick hantera och rida Flyinges skolhästar.

Testerna som gjordes var vetenskapligt utformade och skulle likna situationer som kan uppstå när man provrider en häst första gången.

– Resultaten visade att både hästarnas temperament och ryttarnas personlighet påverkade hur bra de passade för varandra. Vi kunde tydligt mäta att ryttarna fick en mer positiv upplevelse tillsammans med vissa typer av hästar än med andra. Det blev en bättre matchning helt enkelt, konstaterar Malin Axel-Nilsson.

Malin Axel-Nilsson, institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU, presenterar sin avhandling The match between horse and rider fredag 16 oktober 2015 k 13.15 i sal Audhumbla, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, Ulls väg 26, Ultuna, Uppsala. Opponent är Dr Hayley Randle, Department of Equitation Science, Duchy College, Callington, Storbritannien.

Kontaktinformation
Malin Axel-Nilsson 018-672158, malin.axel-nilsson@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera