Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 oktober 2015

Kemikalier överallt i naturen – satsning på metoder för riskanalys

Kemikalier finns överallt och kan vara en fara – men inte nödvändigtvis. Det finns idag bra sätt att mäta förekomsten av kemikalier i naturen, men däremot behövs metoder att göra riskanalyser som fungerar på olika platser. Ett forskarlag från Örebro universitet startar nu ett projekt som täcker in organiska och oorganiska ämnen samt mikrober.

Forskarlaget från Örebro universitet har fått 14,4 miljoner kronor från KK-stiftelsen för att arbeta fram konkreta metoder för riskanalyser, tillsammans med en rad företag.

– Idag går det att mäta förekomsten av kemikalier i naturen på ett otroligt bra sätt. Men att man kan hitta kemikalierna betyder inte att det finns en risk. Vårt mål är att ta reda på hur stor risken är för skada – och hitta metoder som kan användas på olika platser, berättar projektledaren Per-Erik Olsson, professor i biologi vid Örebro universitet.

Projektet täcker in organiska och oorganiska ämnen samt mikrober. Vid sidan av Per-Erik Olsson leds olika delprojekt av Stefan Karlsson, professor i kemi, och Jana Jass, professor i biologi, båda vid Örebro universitet.

Forskningen och utvecklingen av bättre riskanalyser av kemikalier sker i samarbete med en rad företag. KK-stiftelsen stöttar denna typ av partnerskap mellan universitet och näringsliv med sitt ”Synergiprogram”. Det mer långtgående målet för projektet med riskanalys är att lägga grunden för en framtida forskningsprofil. En god förutsättning är den vetenskapliga kombinationen som finns i Örebro enligt Per-Erik Olsson.

Kontaktinformation
Per-Erik Olsson. per-erik.olosson@oru.se. tel: 019- 30 12 44

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera