Tema

Dramatisk ökning av organiserat våld

I somras rapporterade Uppsala Conflict Data Program (UCDP) att antalet människor som dödats i strid i väpnade konflikter ökat kraftigt sedan 2013, och att antalet var det högsta sedan det kalla krigets slut. Nu visar UCDP att även de två andra typerna av våld som UCDP kartlägger – konflikter mellan icke-statliga grupper samt massakrer på civila – dödat många fler år 2014 än året innan.

Nya data på organiserat våld som UCDP publicerar idag stärker bilden att 2014 var ett våldsamt år – det blodigaste på två årtionden.

Sammanlagt i alla tre typer av organiserat våld dödades långt över 100 000 människor under 2014, vilket är den högsta siffran på 20 år. Inte sedan 1994, då folkmordet i Rwanda ägde rum, har antalet döda varit högre.

I den nya rapporten presenterar UCDP för första gången data på alla tre kategorierna våld, konflikter som involverar stater, konflikter mellan icke-statliga grupper, samt ensidigt våld mot civila, för kvartsseklet 1989-2014.

– Under de senaste fem åren har vi sett en dramatisk ökning i organiserat våld, speciellt i Mellanöstern, säger Therése Pettersson, projektledare på UCDP.

Om den här trenden fortsätter kommer en redan allvarlig situation snabbt att förvärras. Å andra sidan ligger dagens våldsnivå fortfarande mycket lägre än under 1994, för att inte tala om i jämförelse med de stora antal dödsoffer som fullskaliga krig och folkmord orsakade under 1900-talet, påpekar hon.

Det finns stora regionala skillnader i vart våldet äger rum. De höga siffrorna som programmet rapporterar för 2014 är till stor del en avspegling av det som nu händer i Mellanöstern, med konflikterna i Syrien och Irak som främsta exempel.

Sett över hela perioden 1989-2014 är det dock Afrika som har varit hårdast drabbat. Trots en oroande utveckling i norra Nigeria är Afrika mycket mer fredligt nu än det var under 1990-talet. Och det är tydligt att de flesta delar av världen har sett minskade våldsnivåer under perioden efter kalla krigets slut.

I Nord- och Sydamerika och Ostasien pekar trenden obestridligen mot färre antal döda i organiserat våld medan bilden i Europa och Sydasien är mer varierad, med framsteg i vissa regioner och bakslag i andra.

– Samtidigt som det är nödvändigt att uppmärksamma de senaste årens negativa utveckling och den kraftigt förvärrade situationen i exempelvis Syrien-Irak och Nigeria måste vi också komma ihåg att världen trots allt är mycket fredligare än den var under världskrigen och kalla kriget, säger professor Erik Melander, ledare för UCDP.

Det är viktigt att vi fortsätter att analysera vilka faktorer som har bidragit till denna positiva utveckling för att kunna främja fred i framtiden.

Informationen som använts för denna rapport finns tillgänglig på UCDP:s hemsida

Kontaktinformation
herése Pettersson, tel: +4670-6496491, e-mail: therese.pettersson@pcr.uu.se Professor Erik Melander, tel: +4670-471 61 07, e-mail: erik.melander@pcr.uu.se

Dramatisk ökning av organiserat våld

 lästid ~ 2 min