Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2015

Mutationer gav helt olika effekt hos honor och hanar

En studie som publiceras i Current Biology beskriver hur mutationer i mitokondriernas DNA-sekvens påverkar kapaciteten att producera energi hos bananflugor. Detta påverkar både flugans fertilitet och livslängd. Men effekterna av mutationen blev helt motsatt hos honor och hanar. Jochen Wolf vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet är en av forskarna bakom studien.

Flugsläktet Drosophila används ofta som modellorganism för forskning inom genetik och utvecklingsbiologi och kallas i vardagligt tal för ”bananflugor”.

I den nya studien har Jochen Wolf tillsammans med kollegor Florencia Camus och Damien Dowling från Monash School of Biological Sciences och Ted Morrow från University of Sussex bland annat identifierat en enskild nukleotid mutation i mitokondriens DNA-sekvens som kodar för en av de viktigaste energiproducerande generna.

Denna mutation gör flugornas hanar sterila. Anmärkningsvärt nog kan denna negativa effekt bara spåras hos hanarna – honorna som bär på samma mutation mår fint och bibehåller sin fertilitet.

Forskarna kunde dock se att även flugornas livslängd påverkades av mutationen. De infertila hanarna lever längre än andra flugor. Honorna som bär på mutationen får däremot kortare liv. Samma mutation påverkar alltså hanar och honor på helt motsatt sätt.

– Den här studien är ett utmärkt exempel på hur grundläggande evolutionsbiologisk forskning så småningom kan resultera i olika tillämpningar. Precis som mikrosatelliter – till synes ointressanta repetitiva sekvenser som karaktäriserades i bananflugor på 1990-talet – nu formar basen för kriminaltekniska undersökningar och faderskapstest, så har resultaten av denna studie potential att bidra med viktig kunskap till samhället. Just nu vet vi bara att variation i mitokondrier kan orsaka sjukdomar hos människor. Förståelse för mekanismerna bakom kan vara till nytta i jakten på botemedel, säger Jochen Wolf.

Camus and Dowling et al. (2015) Single nucleotides in the mtDNA sequence modify mitochondrial molecular function, with sex-specific effects on fertility and ageing, Current Biology

Kontaktinformation
Jochen Wolf, tel: 018-471 4120, e-post: Jochen.Wolf@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera