Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 oktober 2015

Globala flygindustrin under luppen

Flygindustriell tillverkning och flygbolagens verksamhet är en av världens största, mest avancerade och komplexa branscher. I boken ”The Global Commercial Aviation Industry” finns flera helt nya perspektiv på flygindustrin.

Bakom boken ”The Global Commercial Aviation Industry” står Sören Eriksson, som nyligen slutat sin tjänst som professor i ekonomisk geografi på Jönköping International Business School vid Jönköping University, och professor Harm-Jan Steenhuis från Hawai’i Pacific University. De har bjudit in de mest kompetenta forskarna inom olika områden för att åstadkomma en bok som ger en så aktuell och heltäckande bild som möjligt.

Sören är en ledande expert inom den globala flygindustrin, och när det gäller bland annat flygindustri i Asien och nyindustrialiserade länder samt industripolitik anses han av universitet och organisationer världen över som den allra främste. Ett exempel är att Asian Productivity Organization, som omfattar 20 länder, byggde en tidigare innovationsstrategi på ett dokument med 10 studier, varav en var författad av Sören.

– Det fanns ett stort behov av en bok som behandlar den globala flygindustrin som en del av den globala ekonomin, vilket också innefattar branschens strukturomvandling, säger Sören Eriksson.

– Tanken är att den ska vara intressant för såväl forskare, specialister inom industrin och inte minst politiker, som ibland tar beslut som kanske inte är så väl underbyggda. Men boken kan också passa vem som helst har ett flygintresse och som vill få en bättre förståelse för den här branschen.

Sören Erikson har själv varit med och skrivit tre av bokens kapitel. Det mest omfattande handlar om hur flygindustrin har varit en mycket viktig del av den industriella och ekonomiska utvecklingen i många asiatiska länder. Kapitlet utgör en unik studie av bakgrunden, de positiva och negativa resultaten, samt den verkliga tillverkningsstrukturen bland annat avseende underleverantörssystemet.

Det andra kapitlet som Sören Eriksson medverkat i, tillsammans med Daniel Todd, professor i geografi, ger en historisk genomgång av flygmotorns teknologiska utveckling, och faktorer som begränsar innovation och konkurrensförmåga i branschen. Huvuddelen av kapitlet ägnas åt samarbete och konkurrens mellan tillverkare, samt marknadsperspektiv och leverantörskedjor.

Kapitlet avslutas med en diskussion om miljöutmaningar för flygmotorindustrin. Slutligen har Sören tillsammans med Alma Lozano (som har doktorerat i strategic studies vid Nanyang Technological University i Singapore) skrivit ett kapitel om hur slutet på kalla kriget har påverkat flygindustrin i forna Sovjetunionen.

I slutet av kapitlet diskuteras också hur den pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina påverkat flygindustrin i dessa två länder. The Belfer Center for Science and International Affairs vid Harvard University har nyligen lyft fram boken som en “featured innovation book”, något som bara förunnas de absolut viktigaste böckerna inom sina respektive områden.

2013 kom Sören ut med boken “Clusters and Economic Growth in Asia (Edward Elgar).

Kontaktinformation
Presskontakt: Sofie Sääf Telefon: 0722-340626 Mobil: 036-101000 Epost: sofie.saaf@ju.se Presskontakt: Marie Einemo Telefon: 036-10 19 29 Mobil: 070 – 272 95 02 Epost: marie.einemo@ju.se Presskontakt: Maria Nordström Telefon: 036-101505 Mobil: 0725-876102 Epost: maria.nordstrom@ju.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera