Artikel från Göteborgs universitet
5 oktober 2015

Knepigt uttrycka pågående handling i svenska språket

Att uttrycka pågående handling i svenskan är mer intrikat än man hittills har trott. Det visar en avhandling i nordiska språk vid Göteborgs universitet som undersöker ett antal så kallade progressiva konstruktioner.

I svenskan syns det normalt tydligt på verbet genom tempusböjning om vi talar om en handling i dåtid eller i nutid: någon skrev en avhandling då, medan någon annan skriver en avhandling nu. Det är däremot inte lika uppenbart om handlingen till exempel är avslutad eller pågående vid en viss tid: Skrevs avhandlingen färdigt vid en viss tidpunkt i det förflutna eller höll den på att skrivas då? Svenskan har ett knippe uttryck till sitt förfogande för att uttrycka dessa tidsliga förhållanden, och Kristian Blensenius har kartlagt några av dem i sin avhandling.

‒ Jag började fundera på pågående handling när jag läste engelska och noterade att engelskans pågående form ‒ bestående av be och en ing-form, till exempel is speaking ‒ inte har någon direkt motsvarighet i svenskan. Någon gång sades det även att svenskan inte ens har pågående form. I alla händelser ansågs detta område särskilt komplicerat att lära sig för bland andra svensktalande, säger han.

Varför var det då så?
En anledning kan vara att svenskan har flera motsvarigheter till engelskans enda form: i engelsk-svenska grammatikböcker kan man som motsvarighet till pågående form i engelska finna, förutom enkelt verb, konstruktion med hålla på och typen sitta och, en så kallad pseudosamordning. Om vi vill översätta She is speaking English och She speaks English till svenska, går det bra att helt enkelt använda det enkla verbet tala och säga: Hon talar engelska som motsvarighet till båda varianterna.

‒ Vi kan också använda pågående former, till exempel hålla på att, som i Hon håller på att tala engelska eller pseudosamordning, som i Hon står och talar engelska. Användningen av dessa former, inte minst deras mer specifika betydelse i svenskan, har inte belysts i någon större utsträckning tidigare, säger Kristian Blensenius. Framför allt har deras status som markörer för pågående handling inte granskats i detalj förut. Att Hon sitter och talar engelska är en mening som ger uttryck för pågående handling är klart, men hur är det med Hon sitter och säger att hon vill höja skatten för låginkomsttagare? Och hur är det med konstruktionen hålla på och, är den verkligen bara en synonym talspråklig variant av hålla på att? Betyder till exempel Jag höll på att stänga affären när rånarna slog till samma sak som Jag höll på och stängde affären när rånarna slog till.

‒ Efter en detaljerad genomgång av användningen av dessa konstruktioner ifrågasätter jag bland annat funktionen hos pseudosamordning och hålla på och som uttryck för pågående handling i den mening vi är vana vid, säger Kristian Blensenius.

Avhandlingen
Progressive constructions in Swedish Tid och plats för disputation: lördagen den 10 oktober 2015 kl. 10.15 i Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg Opponent: Professor emeritus Östen Dahl Avhandlingen kan beställas av författaren, e-post: kristian.blensenius@gu.se

Kontaktinformation
Kristian Blensenius, telefon: 0708-37 07 37, e-post: kristian.blensenius@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera