Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 oktober 2015

Så betar skogshare och älg i vinterfjäll

Hur två av våra viktigaste växtätare i fjällområdena reagerar på fördelningen av föda i sin omgivning undersöks i en ny avhandling. Den visar bland annat att älgens beteende för att söka föda är konsekvent över tid och att skogsharens betesmönster går att förändra med utfodring.

Studier som ligger till grund för avhandlingen visar att älgens födosöksbeteende är konsekvent över lång tid och därmed är det förutsägbart. Det visar sig efter att födosöksbeteendet följts under två vintersäsonger 1996 och 2010 i fjällområden.

Avhandlingen visar också att både skogshare och älg i fjällmiljö söker sig till områden med tät fjällbjörkskog för vinterbete, då björken är särskilt viktig för båda arterna. De utnyttjar dock inte samma platser för betet eftersom deras födosök sker på olika rumsliga skalnivåer, samt för att hare och älg betar från växtlighet av olika höjd.

– Genom att placera ut foder för skogshare i deras naturliga miljö visade det sig också möjligt att manipulera hur haren utnyttjar betesområden och naturligt förekommande födoväxter, säger Sara Öhmark, doktorand.

Haren använder sig av både skogsområden och av öppna ytor för sitt födosök. Detta trots att skogen erbjuder mildare temperaturer och lägre vindstyrka vid svåra väderförhållanden under vintern. Under de senaste decennierna har fjällområdena haft en ökad vegetationstäthet och detta kommer fortsatt att påverkas av framtida klimatförändringar. Därför är det betydelsefullt att avgöra vilka faktorer som avgör födosök för viktiga växtätare som älg och skogshare.

– Resultaten är användbara för skötsel- och bevarandeåtgärder som riktar sig mot dessa växtätare och deras livsmiljöer, säger Sara Öhmark.

Avhandlingen Winter browsing by moose and hares in subarctic birch forest – scale dependency and responses to food addition försvaras vid Mittuniversitetet Campus Sundsvall 2 oktober 2015 kl. 10.15, sal O102.

Kontaktinformation
Sara Öhmark, doktorand, 010-142 80 83, e-post: sara.ohmark@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera