Tema

Kraftigt minskad dödlighet för diabetiker efter fetmakirurgi

Magsäcksoperationer är inte bara en effektiv behandling vid fetma. För patienter med fetma och typ 2-diabetes mer än halveras risken för hjärtsjukdom och dödlighet efter en gastric bypass, visar en ny studie.

Tidigare studier har visat att fetmakirurgi, så kallad gastric bypass, minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom och död, samt cancer hos kvinnor. Men dessa studier har huvudsakligen genomförts med patienter utan diabetes.

En ny studie vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, med över 12 000 deltagare, visar att dödligheten minskade med mer än hälften bland de opererade patienter som hade typ 2-diabetes.

– Vi konstaterade att risken för dödlighet minskade med 58 procent bland de opererade jämfört med de patienter med diabetes som inte opererades. Risken för hjärtinfarkt minskade med 49 procent och risken för dödlighet orsakad av hjärtsjukdom var 59 procent lägre, säger Björn Eliasson, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Studien omfattade 6 132 personer i Sverige med fetma och diabetes som opererats med gastric bypass 2007-2014 och rapporterats till Nationella Diabetesregistret. De jämfördes med lika många med fetma och diabetes som inte genomgått samma typ av operation. Deltagarna följdes upp under i genomsnitt 3,5 år.

– Den absoluta risken för död var 1,8 procent bland de opererade och 5,8 procent i den icke-opererade kontrollgruppen, säger Björn Eliasson.

Studiens resultat stödjer gastric bypass som en effektiv behandlingsmetod vid fetma med BMI högre än 35 kg/m2 och typ 2-diabetes, som även minskar risken för allvarlig hjärtsjukdom och dödlighet. De gynnsamma effekterna av operationen kan bero på viktminskningen, förändringar i kroppens funktion och ämnesomsättning, förbättrad vård och behandling, förändrad livsstil eller dessa faktorer i kombination.
Studien publicerades i Lancet Diabetes & Endocrinology online den 29 september.

Länk till artikeln

Kontaktinformation
Kontakt: Björn Eliasson, överläkare och adjungerad professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och forskare vid Sahlgrenska akademin. 070-604 23 80, bjorn.eliasson@gu.se

Kraftigt minskad dödlighet för diabetiker efter fetmakirurgi

 lästid ~ 1 min