Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 september 2015

Wikipedianer om sin praktik och kapitalismen

I en ny avhandling från Uppsala universitet undersöker Arwid Lund hur wikipedianer, personer som bidrar med information till Wikipedia, ser på sitt arbete med uppslagsverket. Varför engagerar de sig och hur ser de på sin egen och Wikipedias roll i samhället?

De senaste tio åren har begrepp som webb 2.0, playbour och prosumers förökat sig inom det som samhällsvetenskapen kallar för den kognitiva kapitalismen; en kapitalism som i allt högre grad beror på ett tänkande och kunnande som inte helt går att införliva med maskiner och infrastruktur. Begrepp som playbour försöker att överbrygga den åtskillnad som traditionellt gjorts mellan arbete och kapital på lekfulla sätt.

I Frihetens rike: wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen undersöker Arwid Lund, doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap, kritiskt hur frivilliga och produktiva aktiviteter inom svenskspråkiga Wikipedia, tillsammans med hela projektets relation till kapitalismen, uppfattas av deltagarna själva. Aktiviteterna beskrivs ofta som njutbara, kreativa och lekfulla, men hur förstås de av wikipedianerna och vilka förhoppningar knyter de till aktiviteternas resultat på samhällsnivån? Lund frågar sig om det i den allmänningsbaserade jämlika produktionen av Wikipedia finns en underström av kritik och frigörande öppningar mot ett postkapitalistiskt samhälle?

Avhandlingen baseras på djupintervjuer med både tillfälliga och mer inbitna svenskspråkiga wikipedianer. Motiven för att delta skiftar mellan dem. Flera bidrar för att de vill bidra till att göra ”informationen fri”, några menar att det gör världen bättre, en annan roar sig med att plantera både fel och att bidra med seriösa texter om utvalda hockeyspelare, medan ytterligare någon skapar artiklar om alla insekter som finns i Sverige. Några av de mest engagerade har övergått till att mer engagera sig i projektets ideella förening som även träffas IRL och håller kontakten med den nordamerikanska stiftelsen som har ansvar för serverparken och utvecklingsarbetet.

I studien upptäcks den perifera, bottom-up och top-down-formationen i förhållande till wikipedianernas egna aktiviteter, och den kaliforniska likhetsideologin, kapitalets kommunism och kommunismens kapitalism i synen på projektets övergripande relation till kapitalismen.

Mikronivåns formationer skiljer sig åt i synen på hur lekfull, allvarlig och professionell verksamheten idealt ska vara: bottom-up-formationen försöker som mellankategori inkludera både periferins mer otyglade lekfullhet och top-down-formationens fokus på användande av eget och andras lönarbete.

På makronivån dominerar den kaliforniska likhetsideologin som försöker osynliggöra skillnaderna mellan Wikipedias kommunistiska potential (frivillig och horisontell arbetsdelning inom en allmänning som producerar fria bruksvärden) och kapitalismen, näst starkast är kapitalismens kommunism som erkänner skillnaden mellan de två men hävdar att kapitalismen är den starkare parten, medan slutligen kommunismens kapitalism främst rör sig på ett latent plan av outtalade antaganden och föreställningar kring Wikipedias konkurrensfördelar och hållbarhet i förhållande till kommersiell verksamhet.

– Ett mer medvetet och kritiskt förhållningssätt från wikipedianernas sida till Wikipedias allianser med statliga och privata aktörer kan motverka att projektet alltmer tas över av kapitalistiska logiker och funktionssätt, menar Arwid Lund.

Avhandlingen Frihetens rike: wikipedianer om sin praktik, sitt produktionssätt och kapitalismen försvaras den 2 oktober kl. 10.15 i Gustavianum, Uppsala.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Arwid Lund, tel: 070-4164401, e-post: arwid.lund@abm.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera