Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 september 2015

Studie indikerar skillnader mellan bilar i USA och EU när det gäller olycks- och skaderisk

En internationell forskningsstudie har undersökt om säkerhetsnivån för personbilar som uppnår EU:s respektive USA:s lagkrav är likvärdig för trafikolyckor i varandras trafikmiljö. En ny innovativ metodologi har utvecklats, och resultaten indikerar att det finns skillnader i prestanda för bilar i EU och USA.

Studien är den första jämförelsen av olycksrisk för fordon som uppfyller lagkrav i EU respektive USA. Den genomfördes av University of Michigan Transportation Research Institute (Umtri), USA, och Safer Vehicle and Traffic Safety Centre på Chalmers, i samarbete med Centre Européen d’Etudes de Sécurité et d’Analyse des Risques (Ceesar), Frankrike, och Transport Research Laboratory (TRL), Storbritannien.

Studien initierades till följd av de förhandlingar som pågår mellan USA och EU gällande avtalet Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). TTIP ska underlätta handel mellan de två ekonomiska regionerna. Ett potentiellt hinder för fordon sålda i USA respektive EU är de skilda säkerhetsstandarderna för testning och krav i de olika regionerna. Testning av en bilmodell görs idag enligt lagkrav i regioner där fordonen ska säljas. Det är en kostsam process och gemensamma standarder är svårt och tidskrävande att ta fram.

Men, om dagens fordon kan uppvisa liknande säkerhetsnivå för åkande i trafikolyckor, skulle bilar producerade i EU kunna säljas i USA och tvärtom. Auto Alliance i USA finansierade därför denna studie vilken utfördes av oberoende experter från Umtri och Safer, två ledande organisationer inom trafiksäkerhetsforskning.

Forskarna analyserade flera olika informationskällor gällande trafikolyckor. Med hänsyn tagen till olikheter i trafikmiljön visar resultaten att fordon enligt EU-standard har en reducerad risk för allvarliga personskador i frontal- och sidokollisioner. Bilarna i EU verkar även ha sidospeglar som reducerar risken för olyckor vid filbyte. Bilar med US-standard har en lägre risk för allvarliga personskador i olyckor där bilen slår runt (så kallade roll-over) samt har framljus som verkar upptäcka fotgängare bättre. Sammanfattning av resultaten:

  • Riskmodeller för personskador i EU och USA skiljer sig åt i både frontal/sidokollisioner och vid roll-over.
  • Trots en del antaganden, är sannolikt den totala risken lägre för EU-godkända fordon för olyckor i både USA och EU för frontal/sidokollisioner. Den största skillnaden i risk är i frontal/sidokollisioner på förarsidan för förare i åldern 31-70 år, obältade personer, samt höga hastighetsskillnader mellan fordonen.
  • I USA och EU vid olyckor med roll-over är den totala risken lägre för USA-godkända fordon. I dessa olyckor var risken för personskada högst för obältade personer och de som kastats ut ur fordonet under olyckan.
  • Antalet olyckor i samband med filbyte är lägre i EU än i USA (baserat på data från endast två EU-länder). En möjlig förklaring är att framlamporna på bilar i USA gör att fotgängare syns bättre.
  • Förhållandet mellan filbyte på förarsidan respektive passagerarsidan är lägre i EU än i USA (baserat på data från endast två EU-länder). En förklaring kan vara att spegeln på förarsidan på EU-fordon har en design som reducerar olycksrisk vid filbyte bättre.

Ytterligare forskning bör göras för att reproducera resultaten, identifiera delar som kan ha influerat resultaten samt hitta orsaker till skillnader i fordonsdesign som är följden av olika lagkrav. Både oväntade och väntade resultat bör granskas för att identifiera dem som kan ha varit influerade av data och urvalsfaktorer snarare än skillnader i lagkrav.

Slutligen, i denna rapport har olycksdata insamlade med olika mål använts och samtidigt har glapp i tillgången till data identifierats. Det kommer definitivt vara en fördel för framtida analyser av samma slag att ha tillgång till harmoniserad olycksdata. Därför uppmuntras fortsatt dataharmonisering och insamling av olycksdata kontinuerligt.

Läs rapporten Comparing motor-vehicle crash risk of EU and US vehicles i Umtris bibliotekssystem Deep Blue.

Detta är Safer:
Safer är ett fordons- och trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers. Forskningen rör allt från att undvika olyckor, att minska skador i en eventuell krock, till att effektivisera räddningsarbetet vid en olycka. Många projekt rör människans beteende i fordon och i verklig trafikmiljö.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: András Bálint, trafiksäkerhetsanalytiker på Chalmers och projektledare vid Safer, 031-772 36 48, andras.balint@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera