Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 september 2015

Fotbollen från Mielke till Merkel

Fotbollen och supporterkulturen har inte alls spelat samma politiska roll som kyrkan och frihetsrörelsen Neues Forum,menar Joakim Glaser i sin avhandling. För att förstå östtyska attityder under DDR och efter Tysklands återförening har han studerat hur supportrar identifierar sig med klubbarna.

– Det är ingen renodlad studie av fotbollskultur utan snarare använder jag klubbarna för att förstå attityder i östra Tyskland i en tid av stora historiska, politiska och sociala förändringar, säger Joakim Glaser. På detta sätt hoppas jag kasta nytt ljus över DDR-tiden och inte minst erfarenheten av den tyska återföreningen ur ett östtyskt perspektiv. 

Fotbollen är den i särklass största idrotten i Tyskland, ja mycket större än i Sverige, enligt Glaser. Den var också väldigt stor under DDR-tiden med flera framgångsrika lag. 

Glasers ambition är att sätta in supporterkulturen i dess historiska och sociala sammanhang. Avhandlingen bygger på ett 20-tal intervjuer med framförallt supportrar från olika klubbar men också på observationer från och kring ett antal matcher och fotbollsarenor. 

-Supporterkulturen i DDR kännetecknades till en början av en viss frihet men uppfattades senare som ett tilltagande problem av statsmakterna, säger Joakim Glaser. 

Av supportrarnas berättelser framgår också att åskådare framförde missnöje med situationen i DDR på matcherna. Supporterkulturen i DDR har av vissa forskare tolkats som ett forum för politiska protester, skriver Glaser.

– Men, och detta är viktigt, fotbollen och supporterkulturen har inte alls spelat samma politiska roll som den evangeliska kyrkan och frihetsrörelsen Neues Forum. 

Avhandlingen visar även att fotbollsklubbarna i östra Tyskland förlorade sportsligt och inte minst ekonomiskt på Tysklands återförening. Sammanslagningen av de två tyska fotbollsförbunden resulterade i att de före detta DDR-klubbarna och deras supportrar förlorade i position, pengar och status. 
– De bästa spelarna från öst köptes upp av västtyska klubbar, säger Joakim Glaser. Att klubbarna förlorade på sammanslagningen gjorde att nation och makt blev viktiga inslag  för supportrarnas identitetsskapande.

Joakim Glaser pekar även i sin avhandling på hur identifikationen med östra Tyskland i vissa situationer vuxit sig starkare efter murens fall. Det ojämlika maktförhållandet inom fotbollen mellan östra och västra Tyskland och västtyska fördomar om östtyska fotbollssupportrar gör att vissa identifierar sig mer med östra Tyskland i vissa situationer efter 1990.

– Men, attityderna i stort är att återföreningen är bra. Det är ingen som talar om att de vill ha DDR tillbaka utan alla vill leva i ett öppet och fritt samhälle.

-Jag vill att människor som intresserar sig för tysk efterkrigshistoria, identitetsskapande processer, modern historia och självklart fotboll ska läsa avhandlingen.

Joakim Glase disputerar på avhandlingen Fotboll från Mielke till Merkel. Kontinuitet, brott och förändring i supporterkultur i östra Tyskland inom ämnet Historia och historiedidaktik. 

När: 25 september kl. 13.15-15
Var: D 138, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö högskola

Kontaktinformation
Kontakt: Joakim Glaser E-post: joakim.glaser@mah.se Telefon: 040-66 58675

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera