Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2015

Nya strategier för att behandla svampinfektioner

Nya läkemedel mot svampinfektioner kan finnas bland gamla läkemedel som inte är registrerade för svampbehandling. – Det vi gör är att prova möjligheten använda gamla vapen för att utkämpa nya strider, konstaterar Marios Stylianou vid Umeå universitet i sin avhandling.

– Efter en noggrann kartläggning vet vi nu att det finns ett mer än en handfull gamla läkemedelssubstanser som inte är godkända för behandling av svampinfektioner, men som har potential att bli nya effektiva läkemedel, säger Marios Stylianou, som är verksam vid Institutionen för klinisk mikrobiologi.

Svampinfektioner orsakar mycket lidande och är ett stort problem inom sjukvården. Ungefär hälften av de som drabbas av en blodförgiftning, sepsis, på grund av en svampinfektion dör. Dessutom orsakar svampar underlivsinfektioner hos cirka 75 procent av alla kvinnor minst en gång i livet.

Ett problem är att de kända svampdödande läkemedel som finns på marknaden inte är särskilt effektiva, samtidigt som de kan öka risken för resistensutveckling och därmed fler livshotande svamppatogener.

I sitt avhandlingsarbete lyfter Marios Stylianou fram sju läkemedelssubstanser som är effektiva mot svampar, men som i första hand är godkända för andra sjukdomar. Patienter som är extra känsliga för svampinfektioner är de som har ett nedtryckt immunförsvar, exempelvis patienter som genomgår cytostatikabehandling. I dag behandlas cancerpatienter med svampinfektion framför allt med två olika klasser av läkemedel, en mot svampinfektioner som orsakas av Candida albicans, och en mot cancer. Sammantaget ger detta ofta allvarliga toxiska effekter.

Fyra av de nya läkemedel mot svamp som identifieras i Marios Stylianous avhandling är patenterade för cancerbehandling. Därför kan cancerpatienter som får dessa läkemedel både behandlas för svampinfektioner och cancer, samtidigt som det sannolikt är möjligt att minska de toxiska effekterna.

– Att utveckla ett läkemedel från start kräver stora budgetar och många år av forskning. I de flesta fall når inte läkemedlet det slutliga godkännandet. Det tillvägagångssätt vi har använt där man återanvänder gamla substanser minskar både kostnaden och utvecklingstiden väsentligt, säger Marios Stylianou.

Avhandlingen beskriver också en ny metod för att identifiera nya substanser som har en hämmande effekt på svampar. Med denna metod dödar man inte den aktuella svampen utan försvagar den så att patienternas nedsatta immunförsvar ändå kan ta hand om infektionen.

– Den stora fördelen med denna metod är att man avväpnar svampen utan att den utvecklar resistens, säger Marios Stylianou.

Avhandlingen
Pharmaceutical And Immunollogical Challenge Of Fungal Pathogens

Om disputationen
Fredagen den 25 september försvarar Marios Stylianou, Institutionen för klinisk mikrobiologi, sin avhandling med titeln: Farmaceptisk och immunologisk utmaning av patogena svampar. (Engelsk titel: Pharmaceutical and Immunological Challenge of Fungal Pathogens) Opponent: Professor Christophe d’ Enfert, Institute of Pasteur/Mycology Department/ Fungal Biology and Pathogenicity, Paris. Huvudhandledare: Constantin F. Urban. Disputationen äger rum kl. 10.00 Byggnad (6E) R-1, föreläsningssal E04, Umeå universitet.

Kontaktinformation
Marios Stylianou Telefon: 090-785 22 97 E-post: marios.stylianou@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera