Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 september 2015

Uppväxtmiljön formar våra grundläggande värderingar

Birgit Lindgren Öden har under lång tid intervjuat sex ungdomar om hur de ser på livet. Första intervjun gjordes 2000 och den sista 2012. Syftet med studien var att undersöka om de värderingar som formats under barndoms- och ungdomstid är stabila in i vuxen ålder.

– Jag tycker inte att man tillräckligt låter unga människor få komma fram med; hur de uppfattar livet i vårt samhälle, säger Birgit Lindgren Öden, forskare vid Högskolan i Gävle.

Man måste följa dem över lång tid

Birgit  Lindgren Öden har under lång tid intervjuat sex ungdomar om hur de ser  på livet. Första intervjun gjordes 2000 och den sista 2012. Syftet med studien var att undersöka om de värderingar som formats under barndoms- och ungdomstid är stabila in i vuxen ålder.

De har behållit sina värderingar

Frågorna  handlade om respondenternas livssyn. Hon använde inte fasta frågor  eftersom hon ville veta vad som rörde sig i deras huvuden. Chansen att  få jobb, den egna inställningen till utbildning, synen på religion,  politik, ideologi.

Hon konstaterar att de värderingar de uttryckte första gången har de behållit upp i vuxen ålder.

– Det här är bara det första steget tror jag i att göra sådana här  studier där man verkligen frågar människor. Vi har möjlighet att lära  oss hur det blir framöver utifrån vad vi lär oss om dem.

Omställningens tid

De  stora samhällsförändringar som skett i de moderna länderna har  inneburit ett förändrat levnadssätt i jämförelse med tidigare  generationer

De unga socialiseras in i ett helt  nytt samhälle än det vi hade. Socialisationsagenterna är fler idag än  bara kärnfamiljen. Hur detta påverkar individer men också samhället i  stort är en angelägen fråga att söka svar på.

– Vi i den äldre generationen har svårt att riktigt förstå vad som händer. Tidigare kunde vi säga – utbilda dig och ta ett jobb – så enkelt är det inte längre! Analys av vår samtid tillsammans, över generationsgränser, är en bra början.

Birgit  Lindgren Öden försvarade sin avhandling ””Från ung till vuxen i  omställningens tid : En longitudinell studie av värderingar med  utgångspunkt i Ingleharts teori om den tysta revolutionen” vid Åbo  universitet den 11 september.

Kontaktinformation
Birgit Lindgren Öden, universitetsadjunkt i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle Telefon: 073-28 07 301 E-post: birgit.lindgren-oden@hig.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera