Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 september 2015

Översvämningshotet i fokus för nytt forskningsprojekt

Våra städer svämmar över allt oftare. Ett nystartat forskningsprojekt vid Lunds universitet ska ge förslag på hur samhället kan förebygga och hantera vattenmassorna så att skadorna minimeras.

Finansiären Formas går tillsammans med fem medfinansiärer in med 20 miljoner kronor i projektet som samlar forskare från flera discipliner.

Våra samhällen är inte planerade för att klara extrema skyfall. Idag är det oklart vilka samhällsorgan som har ansvar för att minimera skaderisken. Detta vill vi studera närmare, säger Rolf Larsson, docent i teknisk vattenresurslära vid Lunds Tekniska Högskola och koordinator för projektet.

I första hand kommer projektet inte att resultera i handfasta byggråd (sådan forskning görs också vid avdelningen) utan inta ett fågelperspektiv för att se hur samhället bäst ska samordna sig för att hantera problemet.

– Det här problemet går på tvärs i hela samhället. Situationen leder till att enheter, myndigheter och personer som tidigare inte varit så aktiva i dessa frågor, nu måste samarbeta. Hur det ska gå till är inte givet, säger han.

Han tillägger att i stort sett alla svenska kommuner är utsatta, något som kollegan Lars Bengtsson visat i tidigare forskning http://www.lu.se/article/risken-for-skyfall-lika-stor-over-hela-landet

Forskarna tänker även belysa motstridiga tendenser i hur vi vill planera våra städer. Ett sådant är förtätning kontra ”blågröna” städer. Genom att bygga mer i befintliga områden, minskar utrymmet för bland annat törstiga gräsmattor. Parallellt förespråkar vissa forskare att vattendrag och växtlighet bör ges större plats, då sådana ytor till skillnad från hårdgjorda ytor kan suga upp och forsla bort vatten.

– Dessa idéer kan nog kombineras. Men då måste man planera rätt, poängterar Rolf Larsson.

Nu håller han och kollegorna som bäst på att planera de tre kommande årens upplägg. Eftersom inriktningen inte är helt spikad ännu, tar han gärna emot synpunkter från såväl drabbade som icke-drabbade kommuner.

– Ja, vi vill stämma av vår verklighetsbild med olika intressenter. De får väldigt gärna hör av sig, tipsar han. Vi behöver konkreta exempel.

Fakta:
I projektet ”Hållbar hantering av urbana översvämningar” ingår forskare teknisk vattenresurslära, riskhantering, arkitektur, institutet för livsmedels­ekonomisk analys, GIS-centrum, alla Lunds universitet samt Kultur och Samhälle, Malmö Högskola. Medfinansiärer (utöver huvudfinansiären Formas) är Sweden Water Research, Region Skåne, Höje å Vattenråd, Länsförsäkringar Skåne och Göteborgs stad.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Rolf Larsson, docent teknisk vattenresurslära, +46-46-222 7398, +46-709-653798, Rolf.Larsson@tvrl.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera