Artikel från Göteborgs universitet
23 september 2015

Lärarstudenter undervisar nyanlända mammor i svenska

Två lärarstudenter vid Göteborgs universitet bedriver på ideell basis svenskundervisning för nyanlända mammor i Bergsjön. Undervisningen sker i samarbete med institutionen för svenska språket.

Två lärarstudenter vid Göteborgs universitet bedriver på ideell basis svenskundervisning för nyanlända mammor i Bergsjön. Undervisningen sker i samarbete med institutionen för svenska språket.

Bergsjön i Göteborg finns sedan några år tillbaka Mammaforum, en mötesplats för nyanlända kvinnor som är gravida eller just har fått barn. Stiftelsen Födelsehuset står bakom projektet, som finansieras av Göteborgs stad. Kvinnorna får stöd av doulor och kulturtolkar på sitt modersmål och efter förlossningen fortsätter många föräldrar att gå till Mammaforum för att träffa varandra och gå på någon av de många aktiviteterna som arrangeras där.

Genom sin lärarutbildning fick de två studenterna, Alma Rauer och Mimmi Rombach, reda på projektet och drog igång svenskundervisning för mammorna, som ofta inte talar någon svenska alls.

‒ Vi ville använda det vi lär oss i praktiken, och detta kändes som ett lysande tillfälle. Vi får starta upp en grupp tillsammans, följa den, planera hela terminer och ta ett större grepp om undervisningen än vad vi annars får tillfälle till, säger Alma Rauer.

Många av mammorna har ingen skolbakgrund och studenterna får alltså anpassa sig efter ganska speciella omständigheter – plus att det alltid är många barn närvarande i undervisningen.

‒ Vi försöker utgå från mammornas liv och vardag. Eftersom det är barn med blir det en annan prägel på lektionerna med kortare moment och mycket muntligt. Det är dessutom en väldigt blandad grupp, så vi försöker att inte vara så textbundna utan ta avstamp i vardagssituationer, säger Mimmi Rombach.

För de nyanlända kvinnorna är undervisningen ett sätt att öva på svenska när de är föräldralediga. Dessutom är Mammaforum en trygg miljö där de brukar vara, vilket gör steget att komma på lektionerna betydligt mindre.

‒ Mammorna vill kunna hämta och lämna på förskolan, ringa läkaren och utföra andra vardagssituationer på svenska. Det försöker vi hjälpa till med. Vi vill öka lusten att lära, säger Alma Rauer.

Även för de två lärarstudenterna är det lärorikt. De får öva sig på lärarrollen, ledarskap och olika moment i svenska som andraspråk.

‒ Och så har vi varandra ‒ genom att ha ett tätt kollegialt samarbete och se varandra undervisa lär vi oss otroligt mycket tillsammans. Det bästa av allt är faktiskt att vi lär oss nya saker hela tiden- samtidigt som det ju är så att ju mer man förstår sig på yrket, desto mer komplext framstår det, säger Mimmi Rombach.

Sofia Tingsell, universitetslektor i svenska som andraspråk, var den som tipsade lärarstudenterna om att mammorna i Bergsjön efterfrågade svenskundervisning.

‒ Jag och mina kollegor är väldigt imponerade av studenternas engagemang och kunskap. För att stötta dem bidrar vi med handledning. Förhoppningsvis kan även studenterna skriva sina examensarbeten med utgångspunkt i projektet, säger Sofia Tingsell, universitetslektor i svenska som andraspråk.

Kontaktinformation
Sofia Tingsell, telefon: 031-786 64 10, e-post: sofia.tingsell@svenska.gu.se Mimmi Rombach, e-post: gusrombmi@student.gu.se Alma Rauer, e-post: gusraual@student.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera