Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 september 2015

Olika villkor för pojkar och flickor inom populärmusiken

Varför präglas populärmusiken av mansdominans och könssegregering? Varför har pojkar större tilltro till sin egen musikaliska förmåga än vad flickor har? Ett svar är att pojkar lär sig av andra män. Det kan vara kompisar, pappor eller lärare, men det är alltid män. Victor Kvarnhall, forskare i musikvetenskap vid Örebro universitet, visar hur pojkar och män tar plats i det offentliga rummet.

– För att alla ska få samma möjligheter att utvecklas inom populärmusikområdet behöver vi bli bättre på att förstå de, ofta dolda, mekanismer som ligger bakom rådande mönster. Vi behöver förstå varför det är mer självklart för killarna att bli duktiga musiker än det är för deras tjejkompisar.

Oftast är det kvinnor som står i centrum för den här typen av frågor, men för att förstå varför pojkar och män har bättre förutsättningar behövs också deras perspektiv. Victor Kvarnhall har intervjuat åtta pojkar i åldern 11–13 år. Deras erfarenheter bekräftar tidigare forskning som visar att pojkar som håller på med populärmusik i första hand spelar instrument som gitarr, elbas och trummor, men inte sång.

Män får mer bekräftelse än kvinnor
Pojkarnas erfarenheter ger indirekt en bild också av flickornas. I en av intervjuerna beskriver en av pojkarna hur de måste övertala flickan i bandet för att övertyga henne om att hon skrivit en bra låt: ”[Hon] skriver låtar och sen så övertalar vi henne i en timme att den är bra […] sen så får vi övertala i en halvtimme att hon ska spela upp den för oss på pianot.”

Genom att undersöka sociala, kulturella och psykologiska villkor för pojkars musikskapande vill Victor Kvarnhall tillföra ett bredare perspektiv till den musikforskning med genusperspektiv som visar hur kön skapas i olika populärmusikaliska sammanhang. Han tar avstamp i teorier kring könsmaktsordning och förklaringar som visar att män blir erkända och bekräftade av kvinnor på ett sätt som inte är ömsesidigt.

– Pojkarna får bekräftelse redan som barn och det fortsätter livet igenom. Flickor får inte samma bekräftelse vilket får konsekvenser för mäns respektive kvinnors självförtroende.

Ofullständig statistik om jämställdhet
För de pojkar Victor Kvarnhall intervjuat är dessutom bekräftelsen av andra pojkar eller män grundläggande och det är viktigt att lyssna på musik de uppfattar som ”seriös”.

– Pojkarna lyssnar på band som rockgruppen Red Hot Chili Peppers eller hiphop-bandet Labyrint. Popidoler som Justin Bieber är däremot inte okej. Det är ”tjejmusik”. Även om pojkarna också lyssnar på kvinnliga artister, är det alltid de manliga de identifierar sig med och har som förebilder.

I sin forskning har Victor Kvarnhall förvånats över att det finns så lite jämställdhetsstatistik inom populärmusikområdet. Han ser det som en brist att fristående organisationer inte har krav på sig att ha könsuppdelad statistik. Kulturskolorna för enbart statistik över hur många pojkar respektive flickor som går där totalt.

– För att nå större jämställdhet inom populärmusikområdet behövs underlag som bättre hjälper oss förstå på vilket sätt pojkars musikskapande skiljer sig från flickors.

Avhandling
Pojkars musik, reproduktionens tystnad: en explanatorisk studie av pojkars förhållningssätt till populärmusicerande

Kontaktinformation
ictor Kvarnhall: 070-615 86 91

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera