Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 september 2015

Mixed Martial Arts – mer än bara våld och slagskämpar i en bur

MMA (Mixed Martial Arts) är en kampsport som på kort tid har fått stor spridning världen över. Magnus Stenius, Umeå universitet, har i sin avhandling om MMA gjort ett treårigt etnologiskt fältarbete i Sverige och runt om i världen. Studien visar bland annat att de till synes vilda slagsmålen i själva verket är strängt disciplinerade.

Magnus Stenius, Umeå universitet, har för sin avhandling om kampsporten
Mixed Martial Arts (MMA) gjort ett treårigt etnologiskt fältarbete i
Sverige och runt om i världen. Han har bedrivit deltagande observation
på olika gym och lärt sig MMA genom att själv träna och gå matcher mot
sparringpartners.

MMA är en kampsport som på kort tid har fått stor spridning och som lockar tusentals utövare världen över. Det är en global idrottslig rörelse som formar kämparnas kroppar och mentalitet. De till synes vilda slagsmålen är i själva verket strängt disciplinerade. Reglerna för vad man får och inte får göra under de domarkontrollerade matcherna i buren är tydliga.

Detta visar Magnus Stenius vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet i sin studie The Body in Pain and Pleasure. An Ethnography of Mixed Martial Arts.

– MMA attraherar både utövare och åskådare genom att det är en sport som gränsar till det möjliga för kroppens dramatiska iscensättningar och spektakulära föreställningar, säger Magnus Stenius.

– Matcherna i buren är både koreograferade som ett slags dans och mödosamt inövade kampmoment. De innehåller uppvisningar av idrottsliga prestationer som fascinerar många.

Trots det spektakulära våldet är utövarna en del i en stor gemenskap där man hyser respekt för varandra, tränar tillsammans och är starka i sin sammanhållning.

– Här samlas killar och – numera – tjejer i olika åldrar. Där lär de sig genom den hårda träningen att kontrollera sin kropp och att omvandla sina svagheter till styrkor. I träningen lär de sig också att hantera våld och smärta – och inte minst att visa omsorg för varandra.

I avhandlingen diskuteras slutligen den ”sportifieringsprocess” som MMA genomgår. Den innebär att kampsporten mer och mer har blivit en öppen arena som välkomnar insyn, diskussion och ifrågasättande.

Avhandlingen
The Body in Pain and Pleasure. An Ethnography of Mixed Martial Arts.

Fredagen den 25 september försvarar Magnus Stenius, Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln: The Body in Pain and Pleasure. An Ethnography of Mixed Martial Arts.

Disputationen äger rum kl. 10.00-12.00, Umeå universitet, Humanisthuset, Hörsal G. Opponent är Orvar Löfgren professor emeritus, institutionen för kulturvetenskaper, Lunds Universitet.

Kontaktinformation
Magnus Stenius, magnus.stenius@umu.se, tel. 070-681 45 14

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera