Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 september 2015

Svensk-kinesiskt samarbete för klimatsmarta byggen

I Kina står byggsektorn för hela 25 procent av utsläppen av växthusgaser. I Sverige är klimatpåverkan från byggsektorn lika stor som utsläppen från våra personbilar. Forskare från Kina och Luleå, Kinas största byggföretag, NCC och Lindbäcks Bygg AB, ska nu samarbeta för ett grönare byggande.

– Vi ska ta fram praktiska metoder för industriellt byggda hus. Dessa ska projektledare, byggherrar och myndigheter i Kina och Sverige kunna använda för att bedöma energiåtgång och utsläpp under en byggprocess, säger Jutta Schade, byggforskare vid Luleå tekniska universitet

Byggsektorn är en stor miljöbov. Det handlar både om enorma utsläpp av växthusgaser och om hög energiförbrukning. Det är framförallt under byggprocessen som de stora utsläppen och energiläckagen sker. För att minska de här negativa effekterna kan det handla om att kunna välja rätt isoleringsmaterial, transporter, råvaror och konstruktionslösningar.

Forskare från kinesiska toppuniversitetet Harbin Institute of Technology, med kompetens inom grönt byggande, och byggforskare från Luleå tekniska universitet medverkar i projektet.

I Kina är statens intresse för att minska utsläppen stort och där ses Sverige som ett föregångsland när det gäller dessa frågor.

– Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Sveriges byggindustri räknar med att det går åt mellan 20-85 procent så kallad inbyggd energi under uppförandet av en byggnad, det vill säga den energi som går åt medan man bygger. Sedan är ofta den färdiga byggnaden relativt energieffektiv, säger Jutta Schade.

Kontaktinformation
Jutta Schade, forskare vid Luleå tekniska universitet, jutta.schade@ltu.se 0920-49 25 71

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera