Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 september 2015

Proteiner viktiga i mekanism som styr antalet vita blodkroppar

Proteinerna CD47 och SIRPα är viktiga för att utvecklingen av antalet vita blodkroppar, så kallade B-lymfocyter ska bli normal. Det konstaterar Shrikant Shantilal Kolan i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet, den 24 september.

– Resultaten i avhandlingen visar nya mekanismer som reglerar utvecklingen av immunsystemets B-lymfocyter. Dessa kunskaper kan framför allt bli viktiga när det gäller att utveckla framtida strategier när man vid olika sjukdomstillstånd behöver öka eller minska mängden immunceller i kroppen, säger Shrikant Shantilal Kolan, doktorand vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet.

B-lymfocyter är en typ av vita blodkroppar som är grundläggande för kroppens förmåga att försvara sig mot bakterier och virus. Utvecklingen av B-lymfocyter från stamceller börjar i benmärgen och slutar med att mogna B-lymfocyter genereras i antingen benmärgen eller i mjälten. Hos människan finns normalt cirka 100 miljarder B-lymfocyter.

Defekter i utvecklingen av B-lymfocyter, eller i deras funktion, kan leda till cancer i blodet, eller till immunbristsjukdomar. Shrikant Shantilal Kolan har i sitt avhandlingsarbete undersökt nya mekanismer som är involverade i att reglera B-lymfocyternas utveckling och mognad. Avhandlingen visar att två cellyteproteiner, CD47 och SIRPα, är viktiga för utvecklingen av ett normalt antal B-lymfocyter. Även om de exakta detaljerna kring denna reglering återstår att klarlägga kan dessa två proteiner vara viktiga när det gäller att förhindra att utvecklingen av B-lymfocyter stannar upp och även främja den långsiktiga överlevnaden hos B-lymfocyter.

Proteinerna CD47 och SIRPα visade sig även ha effekt på en mindre undergrupp av B-lymfocyter, så kallade “marginal zone” MZ-B-lymfocyter i mjälten. För denna grupp av B-lymfocyter krävdes förekomst av både CD47 och SIRPα för att förhindra en onormal ansamling i mjälten vid stigande ålder.

– Effekterna av CD47 och SIRPα när det gäller att reglera B-lymfocytutveckling är dock komplexa och behöver studeras ytterligare. Proteinernas närvaro och funktion påverkar utvecklingsprocesserna i både immunceller och andra celler i blodet på olika sätt, säger Shrikant Shantilal Kolan.

Om disputationen Torsdagen den 24 september försvarar Shrikant Shantilal Kolan, institutionen för integrativ medicinsk biologi, sin avhandling med titeln: Betydelsen av CD47 och SIRPa för homeostas av B-celler hos möss. (Engelsk titel: Defining the role of CD47 and SIRPa in murine B cell Homeostasis). Opponent: Mikael Karlsson, insitutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska institutet. Huvudhandledare: Per-Arne Oldenborg. Disputationen äger rum kl. 09.00 i KB3A9, Umeå universitet.

Kontaktinformation
Shrikant Shantilal Kolan Telefon: 076-111 31 43 E-post: shrikant.kolan@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera