Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 september 2015

100 miljoner ton mat går till spillo – matavfall värsta klimatboven

En tredjedel av all mat som produceras går till spillo, vilket gör matavfall till den tredje största utsläpparen av klimatgaser. Nu startar ett EU-projekt med målet att minska matavfallet i Europa med 30 procent till år 2025. Samarbetet involverar 26 partner från tolv europeiska länder och från Kina.

– Att minska matavfallet är en av de viktigaste åtgärderna för att minska
klimatpåverkan från livsmedelssystemet, säger Karin Östergren, forskare på enheten Food & Bioscience på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

SP leder den del av arbetet som handlar om att beräkna miljöpåverkan och livscykelkostnaderna för olika åtgärder att minska matsvinn och ta tillvara på de restströmmar som ändå uppkommer, berättar Karin Östergren,

Omkring 100 miljoner ton mat går till spillo varje år inom EU. Problemet är också växande – beräkningar visar att om inget görs kan matavfallet om fem år ha ökat till 120 miljoner ton per år.

Politiskt finns det ett stort intresse av att lösa den här frågan. Att minska matavfallet är en av de viktigaste åtgärderna för att minska klimatpåverkan från livsmedelssystemet.

Refresh ”Resource efficient food and drink for the entire supply chain”, är EU:s nya storsatsning på området. Projektet samlar universitet, forskningsinstitut, konsumentorganisationer och företag för att ta ett helhetsgrepp på matavfallsproblemet.

Svenska partners är SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Forskning står för en viktig del – för att bättre förstå drivkrafterna bakom matavfall och för att stödja ett bättre beslutsfattande, både inom industrin och av enskilda konsumenter, säger Karin Östergren.

Projektet ska också utveckla tekniska innovationer för att bättre ta tillvara på matavfall från till exempel livsmedelsindustrin och designa olika informationsplattformar och stödverktyg.

De ska möjliggöra ökat och förenklat informationsutbyte, ge förutsättningar för att kunna identifiera och utvärdera nya möjligheter för minskat svinn, sprida resultat samt utforma tekniska och politiska rekommendationer för minskat svinn i livsmedelskedjan.

Pilotprojekt kommer att genomföras i Spanien, Tyskland, Nederländerna och Ungern, där man ska utveckla strategiska överenskommelser med regeringarna, företag och lokala aktörer för att minska matsvinnet.

Refresh finansieras genom EU Horisont 2020, som är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Det leds av universitetet i Wageningen, Nederländerna, och kommer att löpa från och med 2015 fram till 2019.

Kontaktinformation
Karin Östergren, karin.ostergren@sp.se 010-5166625

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera