Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 september 2015

IT-verktyg kan ge bättre forskning genom synligare arbetsflöde

I somras kom en uppmärksammad studie som visade att mindre än hälften av hundra psykologiska studier gick att upprepa. I en annan studie, publicerad strax innan, har svenska forskare visat hur man med en gemensam och tydlig modell som beskriver arbetsflödet kan komma till rätt med problematiken.

Reproducerbarhet, att upprepade studier ger samma resultat, är en av hörnstenarna i den vetenskapliga metoden. Att forskningsresultat ändå kan vara svåra att reproducera är en fråga som uppmärksammats av forskare inom vitt skilda ämnesområden.

Vid institutionen för psykologi, Uppsala universitet, och Karolinska Institutet (KIND) finns forskning kring hur man kan öka forskningens transparens och reproducerbarhet.

Det kan finnas flera förklaringar till att det kan vara svårt att upprepa studier med samma resultat, men till stor del handlar om hur forskare delar med sig av sina forskningsmetoder, menar Pär Nyström, forskare vid institutionen för psykologi, Uppsala universitet.

– När det blir otydligt hur någon har gjort studien blir det svårt att reproducera forskningen och idag är analysprocedurerna ofta svarta lådor inom psykologisk forskning, säger han.

I slutet av augusti publicerades en artikel i den ansedda tidskriften Science där slutsatsen var att mindre än hälften av de undersökta studierna i psykologi fick samma resultat vid upprepning. Bara några veckor tidigare publicerades deras egen studie i Behavior Research Methods.

– Den kom strax före, och man kan säga att där Science-artikeln slutar tar vår studie frågan ett steg vidare och pekade på en möjlig lösning, säger Pär Nyström.

Idag har många vetenskapliga tidskrifter ett krav på att forskningsdata ska finnas tillgängligt men kravet gäller inte analysalgoritmerna eller analysflödet. Detta utgör ett uppenbart hinder för andra att göra liknande studier och reproducera de ursprungliga fynden. Forskning visar också att får forskningen större genomslagskraft och citeras oftare när hela analysflödet finns tillgängligt.

Pär Nyström och hans kollegor har utvecklat ett nytt arbetsflödessystem, ett så kallat scientific work flow system, kallat ”the TimeStudio Project”, som gör det lätt att följa hela analysprocessen. I systemet kan forskare organisera hela flöden av analyser, vilket automatiskt förbereder allt nödvändigt material för reproduktion och gör det lätt att dela till sina nätverk. Möjligheten att använda denna typ av teknikstöd används sällan. Troligen för att det finns ett teknikmotstånd, tror Pär Nyström.

– Därför har vi utvecklat vårt system med ett fokus på beteende- och neurovetenskaperna, som gör det lätt både för oss själva och andra inom dessa områden att förstå terminologi och arbetskoncept. Vi har gjort det så lätt som möjligt att använda, säger han.

Artikel
Nyström, P., Falck-Ytter, T., & Gredebäck, G. (2015). The TimeStudio Project: An open source scientific workflow system for the behavioral and brain sciences, Behavior Research Methods, 1-11.

Läs Artikeln i Sciencemagasin där den bristande reproducerbarheten uppmärksammades
Läs kommentaren om Science-studien i Dagens Nyheter.
Mer information om TimeStudio. Mer information om Uppsala Barn- och babylab.

Kontaktinformation
Pär Nyström, forskare vid barn- och babylabb, institutionen för psykologi, Uppsala universitet, tel: 070-748 18 18, e-post, par.nystrom@psyk.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera