Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2015

"Supermareografen" vid Onsala ska bidra till att förebygga översvämningar världen över

Det senaste tillskottet på Onsala rymdobservatorium är ett toppmodernt instrument för att mäta havsnivå. Den nya ”supermareograf” blir en milstolpe i ett nytt samarbete mellan Chalmers och SMHI. Med hjälp av mätningar under lång tid av både havets och markytans rörelser kommer forskare kunna testa klimatmodeller – och bidra till att förebygga översvämningar för världens kustbor.

Den nya mätstationen blir Sverige med råge modernaste mareograf – ett instrument för att mäta havsvattenstånd. Stationen har byggts av Chalmers på Onsala rymdobservatorium i samarbete med SMHI. Med dess nya data kommer man att få bättre information för att utvärdera klimatmodeller som förutsäger den framtida havsnivån och tillhörande översvämningsrisker. Mareografen invigs i Onsala den 17 september av Rolf Brennerfelt, generaldirektör för SMHI, och Mats Viberg, prorektor för Chalmers.

– Långa mätserier är viktiga för att följa havsvattenståndet. I Sverige har vi gjort mätningar av havsnivån ända sedan 1774. Nu ser vi fram emot ett långsiktigt samarbete med Chalmers, säger Rolf Brennerfelt. I uppbyggnaden av den nya mareografen i Onsala har SMHI bistått med teknisk kompetens. Henrik Lindh är teknisk projektledare vid SMHI.

– Samarbetet har resulterat i en unik supermareograf med förfinad mätteknik för havsvattenstånd vid Onsala rymdobservatorium. Stationen ger högkvalitativa data som kan användas av alla som är intresserade av havsvattenstånd, säger han.

Med hjälp av stationen kan nu forskare med stor noggrannhet mäta hur havsnivån förändras både på kort och lång sikt. En ökad temperatur i atmosfären kan leda till att isarna i till exempel Arktis smälter fortare än de byggs på, och även till att havets temperatur stiger och vattenmassan därmed utvidgar sig. Följden blir en global höjning av havsvattenståndet. Hur nivån förändras är en klimatindikator som SMHI följer.

– När klimatet förändras kommer det globala medelvattenståndet att stiga. Mareografen i Onsala är viktig i vårt arbete med att följa utvecklingen. Den ger noggranna mätningar med hög tillgänglighet och kompletterar våra andra mätstationer på ett bra sätt, säger Thomas Hammarklint, oceanograf vid SMHI.

Mätningar av havsvattenstånd är också ett viktigt underlag för varningar. SMHI har ett antal stationer som mäter havsvattenstånd längs Sveriges kust. Observationerna används bland annat för att göra modellberäkningar som underlag för varningar.

SMHI utfärdar varningar när väderutvecklingen väntas innebära risker för allmänheten och störningar i samhällsfunktioner, bland annat för såväl lågt som högt vattenstånd.

Vid Onsala rymdobservatorium används teknik som utvecklats inom radioastronomin för att göra olika mätningar av jorden och dess rörelser. Mätningar av avlägsna galaxer används för att definiera jordens koordinatsystem, och dessa kompletteras av andra instrument som mäter bland annat landhöjning och vattenånga i atmosfären.

Den nya mareografen kompletterar dessutom observatoriets GNSS-mareograf, som använder signaler från satelliter i omloppsbana för att mäta havsnivå. För både Gunnar Elgered, professor i elektrisk mätteknik på Chalmers och John Conway, föreståndare för Onsala rymdobservatorium, blir ”supermareografen” ett viktigt tillskott till utrustningen i Onsala.

– Nu kan vi samtidigt och med en noggrannhet på några millimeter mäta både havsnivån relativt kusten och jordskorpans rörelser relativt jordens centrum. Det betyder att vi kan studera ändringar i havsnivå relativt jordens centrum, säger Gunnar Elgered.

– Onsala rymdobservatorium har fått ännu ett viktigt och spännande nytt instrument. Mareografen ingår i en lång tradition av att göra mätningar i världsklass både inom radioastronomi och inom forskning om jorden, säger John Conway.

Onsalas nya mareograf. I en brunn i betong och en liten röd stuga döljer sig toppmodern utrustning för att mäta hur havsnivån ändras under lång tid framöver. I bakgrunden syns observatoriets 25-metersteleskop (till vänster) och 20-metersteleskopet i sin vita radom (till höger). Foto: Onsala rymdobservatorium/L. Wennerbäck

Invigningen den 17 september
Invigningsprogrammet börjar kl 11:00. Medierepresentanter är välkomna att delta vid invigningen av den nya mareografen vid Onsala rymdobservatorium. För ackreditering kontakta Robert Cumming på 031-772 5500, 070-493 31 14, eller robert.cumming@chalmers.se.

Fakta/mareografen
Mareografen mäter havsnivå med två olika metoder samtidigt: med radar och bubbelsensorer. En radarantenn sänder ut och tar emot en signal som reflekteras mot vattenytan. Tiden det tar för signalen att återvända ger avståndet mellan radarantennen och vattenytan. Bubbelsensorn trycker ut luftbubblor i vattnet genom en tunn slang. Genom att mäta trycket som behövs för att bubblorna ska ta sig ut ur slangen kan man räkna ut hur mycket vatten det finns ovanför munstycket, och därmed också avståndet till vattenytan. Stationen kommer att ingå i SMHI:s nationella observationsnät. Data från mareografen kvalitetssäkras och lagras hos SMHI. Där kommer de att finnas tillgängliga bland myndighetens övriga öppna data. Data från stationen kommer också att göras tillgängliga i flera av SMHI:s internationella samarbeten, till exempel inom Östersjösamarbetet Boos och det globala vattenståndsprogrammet Gloss.

Fakta/Onsala rymdobservatorium
Onsala rymdobservatorium är Sveriges nationella anläggning för radioastronomi. Observatoriet förser forskare med utrustning för studier av jorden och resten av universum. I Onsala, 45 km söder om Göteborg, drivs två radioteleskop, en station i teleskopnätverket Lofar, samt utrustning för GNSS, havsnivåmätningar, gravimetri, seismologi och atmosfärsforskning. Observatoriet medverkar även i flera internationella projekt. Institutionen för rymd- och geovetenskap på Chalmers tekniska högskola är värd för observatoriet. Verksamheten drivs på uppdrag av Vetenskapsrådet. Under 2015 och 2016 byggs Onsalas tvillingteleskop. Det består av två 13,5-meters antenner som kommer att användas för att mäta jordens rörelser.

Kontaktinformation
Robert Cumming, informatör, Onsala rymdobservatorium vid Chalmers, 031-772 55 00, 070-493 31 14, robert.cumming@chalmers.se Gunnar Elgered, professor och prefekt, Institutionen för rymd- och geovetenskap, Chalmers, 031-772 55 65, gunnar.elgered@chalmers.se AnnaKarin Norberg, kommunikatör, SMHI – Swedish Meteorological and Hydrological Institute 011-495 86 95, 0767-201 927, annakarin.norberg@smhi.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera