Artikel från Högskolan i Halmstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 september 2015

Smarta hem blir smartare och säkrare

”Smarta hem” använder teknologi som kan öka komfort och säkerhet och minska energiförbrukning. I framtiden kan smarta hem också komma till nytta vid vård och omsorg om äldre och handikappade. Wagner Ourique de Morais forskar om en metod som möjliggör att känslig information i smarta hem kan behandlas på ett säkrare sätt än tidigare. Dessutom har han utvecklat en säng som övervakar äldres sömnbeteende samt ett tai-chi spel som syftar till att visa hur seriösa spel kan bidra till att förebygga fall hos äldre.

Wagner Ourique de Morais disputerar vid Högskolan i Halmstad 16 september. Hans doktorsavhandling handlar bland annat om en speciell metod för att designa smarta hem. Den gör att känslig information som hämtats och lagrats, inte behöver lämna databasen.

– Med min metod så flyttas inte informationen till beräkningen utan beräkningen flyttas till informationen. Detta är något nytt inom smarta hem området, säger Wagner Ourique de Morais.

Moderna databaser brukar annars vanligtvis endast hämta och lagra information. Men den nya metoden visar att det går att använda moderna mekanismer i själva databashanteraren som en plattform för att designa smarta hem.

Information som överförs i dessa bostäder är personlig och därmed också mycket känslig. Exempelvis kan den handla om hur man agerar och beter sig i vardagslivet. Det är därför viktigt att denna information är säker från att snappas upp av utomstående.

Behov i framtiden
En ytterligare aspekt är att tekniken i smarta hem kan vara till hjälp för äldre människor på olika sätt. Det kan röra sig om att äldre, tack vare den hemmabaserade teknologin, kan leva självständigt längre i sina hem och att de kan få hjälp med att utföra sina dagliga aktiviteter.

– Människor lever allt längre och i framtiden kommer så många äldre behöva hemtjänst att det inte kommer finnas tillräckligt med personal, säger Wagner Ourique de Morais.

Han har därför även fokuserat på hälsofrämjande åtgärder för äldre i sin forskning om smarta hem. Men syftet med Ourique de Morais forskning är inte att ersätta människor med teknik, utan att istället berika och förbättra hälsovården.

Hälsoteknik för äldre
Avhandlingen beskriver också den säng, som han utvecklat, som kan övervaka och bedöma äldre personers sömnbeteende. Bädden registrerar alltifrån hjärtrytm och andning, till hur den sovande personen ifråga rör sig under sömnen. Detta kan alltså vara en värdefull hjälp för hemtjänst som på så sätt kan upptäcka avvikelser när äldre är ensamma hemma.

Wagner Ourique de Morais har även tagit fram ett datorspel som hjälper äldre att, genom imitation, öva tai chi för att förebygga fall. Personen som övar ska försöka efterlikna en tränares rörelser, som visas på en skärm.

– Det är ett seriöst spel, som har ett annat syfte än att bara vara underhållande och som kan bidra till förbättrad eller bibehållen hälsa, säger Wagner Ourique de Morais och betonar att han vill tacka alla som samarbetat och hjälpt honom under hans forskning.

Om disputationen Datum och tid: 16 september klockan 13-16. Opponent: Professor Diego López-de Ipiña González-de-Artaza, Deusto Tech-INTERNET, Bilbao, Spanien Huvudhandledare: Professor Bertil Svensson, Högskolan i Halmstad Biträdande handledare: Docent Nicholas Wickström, Högskolan i Halmstad Avhandlingen heter ”Architecting Smart Home Environments for Healthcare: A Database-Centric Approach”.

Kontaktinformation
Wagner Ourique de Morais E-post: wagner.demorais@hh.se Telefon: 035-16 78 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera