Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 september 2015

Störande vindkraftsljud ska utredas

Ljud från vindkraftverk upplevs ibland som störande av närboende, även om själva ljudnivån är relativt låg. Energimyndigheten satsar nu nästan sex miljoner kronor på två forskningsprojekt för att försöka komma till rätta med störningsproblemen.

– De störningar man upplever kan förklaras både utifrån själva ljudet och utifrån psykologiska faktorer, säger Penny Bergman, forskare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och den som leder det ena projektet.

De psykologiska faktorer som kan ha betydelse för ljudupplevelsen är sådant som ljudkänslighet, upplevd egenkontroll och upplevd närvaro av vindkraftverken.

– Man vet sedan tidigare att uppfattningen av ljud också kan påverkas av om man är delägare i vindkraftverket, säger Anna Rydberg, sektionschef på JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, som också deltar i SP:s projekt.

För att få en helhetsbild av vad som orsakar upplevda störningar, ska forskarna kartlägga hur de olika aspekterna inverkar på graden av störning och förhållandet mellan dem. Energimyndigheten vill med satsningen få möjlighet att prioritera mellan olika åtgärder för att kunna avhjälpa störningsproblem, och därmed underlätta etableringen av nya vindkraftsparker.

Liknande studier av upplevd störning från vindkraftverk har genomförts tidigare, men vindkraftverken som byggs i dag är ofta både kraftigare och större jämfört med för bara fem år sedan.

– Vindkraftverken har inte bara blivit större, utan är också ofta placerade i kuperad terräng och låter annorlunda än de verk som har studerats tidigare, säger Penny Bergman.

Forskarna ska studera stora vindkraftverk med en navhöjd om minst 95 meter och en rotordiameter på minst 90 meter och jämföra resultaten med tidigare forskning på mindre vindkraftverk. Man ska också undersöka hur placeringen höjdmässigt i landskapet och hur väderförhållanden påverkar det upplevda ljudet från vindkraftverken.

Det andra vindkraftsprojektet som Energimyndigheten nu satsar på via forskningsprogrammet Vindval leds av Uppsala universitet. De båda projekten ska samverka och slutrapportera sina resultat i juni 2017.

Kontaktinformation
Penny Bergman, forskare sektion Ljud&vibration, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 010-516 57 40, penny.bergman@sp.se Dag Glebe, gruppchef Innovation, sektion Ljud&vibration, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 010-516 57 31, dag.glebe@sp.se Anna Rydberg, sektionschef jordbruk JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, 010-516 69 55, anna.rydberg@jti.se Carina Johansson, presskontakt JTI, 010-516 69 28, carina.johansson@jti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera