Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 september 2015

​Nervskador repareras med stamceller från fettvävnad

Stamceller från fettvävnad kan användas för att behandla nervskador och förhindra att muskler förtvinar. Det konstaterar Dominique Schaakxs i en avhandling vid Umeå universitet där hon har genomfört experimentella studier av metoden, som hon anser kan bli ett alternativ till kirurgi.

Varje år läggs många patienter in på sjukhus för att kirurgiskt reparera nervskador, som exempelvis har uppkommit vid arbetsrelaterade olyckor eller vid trafikolyckor. Även om det har gjorts stora framsteg när det gäller kirurgiska tekniker är nervskador fortfarande en viktig orsak till funktionshinder, vilket innebär höga kostnader för sjukvård, förlorad inkomst, och störningar när det gäller patienternas sociala aktiviteter.

När en nerv skadas förlorar den kontakten med musklerna, vilket resulterar i försämrad rörlighet. Om kontakten inte återupprättas snabbt, förtvinar muskeln, den blir ärrad och muskelcellerna kan dö, vilket gör det omöjligt att återfå normala rörelser.

Nerver har dock potential att regenerera och återknyta kontakten med musklerna, men detta är ofta en långsam och inexakt process. Det största problemet är när det finns en stor nervskada eller förlust av nervvävnad. Detta måste rekonstrueras och kirurger gör för närvarande detta genom att ympa nervvävnad från patientens ben in i den skadade nerven. Detta skapar dock ytterligare en nervskada, vilket är långt ifrån idealiskt.

Dominique Schaakxs vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet, visar i sitt avhandlingsarbete hur stamceller och biomaterial kan kombineras för att ta itu med några av dessa problem.

Stamceller är så kallade prekursorceller som har förmåga att bilda många specialiserade celltyper. Fettvävnad från vuxna innehåller ett lättillgängligt och rikligt utbud av stamceller och Dominique Schaakxs och medarbetare har visat att dessa celler kan hjälpa till att reparera skadade nerver.

I studierna har stamcellerna omvandlats till en så kallad fenotyp som liknar Schwann-celler, vilka är celler som stödjer återväxt av skadade nerver. Intramuskulära injektioner av dessa celler i experimentella modeller av nervskada kan även bidra till att minska muskelatrofi, muskelförtvining, och förbättra återhämtningen efter nervskada.

– Kombineras behandling med stamceller med ett biomaterial som kallas poly-3-hydroxibutyrat (PHB), som bland annat har använts i kliniska prövningar vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, är det enligt våra studier möjligt att reparera nervskador, vilket i framtiden kan bli ett alternativ till nervympning, säger Dominique Schaakxs, doktorand vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet.

I de övriga studierna i avhandlingen har Dominique Schaakxs undersökt andra möjliga verkningsmekanismer som stamceller kan ha när det gäller nervregenerering och förebyggande av muskelatrofi.

Utöver sina doktorandstudier arbetar Dominique Schaakxs som läkare vid avdelningen för plastikkirurgi och rekonstruktiv kirurgi vid Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) i Lausanne, Schweiz.

Läs avhandlingen

Om disputationen
Tisdagen den 8 september försvarar Dominique Schaakxs: Institutionen för integrativ medicinsk biologi, sin avhandling med titeln: Stamceller för nervreparation och förebyggande av muskelatrofi. (Engelsk titel: Stem cells för nerve repair and prevention of muscle atrophy).
Opponent: Christine Radtke, Department of Plastic, hand and reconstructive surgery, Hannover medical school, Germany. Huvudhandledare: Paul Kingham.
Disputationen äger rum kl. 09.00 I KB3A9, lilla hörsalen i KBC-huset, Umeå universitet.

Kontaktinformation
Dominique Schaakxs E-post: dominique.schaakxs@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera