Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 september 2015

Fortsatt EU-stöd till Europas bästa laserlabb

Europas främsta laserlabb samordnas sedan ett antal år i ett EU-finansierat nätverk, Laserlab-Europe, som sedan 2012 koordineras av Claes-Göran Wahlström, professor i atomfysik vid LTH. Nu får sammanslutningen efter hård konkurrens inom EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020, fortsatt finansiering med 10 miljoner Euro fram till slutet av 2019.

– Men bland annat tack vare att många inblandade forskare har berättat för EU vilken nytta de har av detta samarbete fick vi förnyat förtroende, berättar Claes-Göran Wahlström som fortsätter som koordinator också för nästa period.

Totalt 33 ledande laserlaboratorier är medlemmar, däribland Lunds Lasercentrum som Claes-Göran Wahlström är föreståndare för. Samarbetet spänner från naturvetenskaplig grundforskning till tekniska och medicinska tillämpningar.

Även externa användare från hela Europa kan använda labben, givet att deras projektansökningar först passerat en vetenskaplig granskning. Inom Horizon 2020 kommer EU även att finansiera ett antal användare från resten av världen.

För Lunds universitets del har medlemskapet lett till många nya samarbeten av hög klass.

– Besökare som kommer till Lunds Lasercentrum vill inte bara låna vår utrustning, utan även få vår hjälp att genomföra de vetenskapliga projekt som de föreslagit, förklarar Claes-Göran Wahlström.

Förutom utmärkt forskning och utveckling, har det europeiska lasersamarbetet lett till många vänskapsbroar kors och tvärs i Europa

– Det gör det extra stimulerande att få koordinera denna verksamhet.

Fakta laser i forskningen: Med laser kan man blicka in i materians minsta beståndsdelar och indirekt se atomer och molekyler. Laserstrålen kan på olika sätt justeras beroende på vad man vill undersöka; fria atomer och molekyler, komplexa kemiska reaktioner eller förekomst av cancerceller i vävnad. Det är en anledning till varför labben är så många – bara vid Lunds Lasercentrum finns 50 större lasersystem.

I Lund finns för övrigt Skandinaviens kraftfullaste laseranläggning; Terawattlasern vid högeffektslaboratoriet. Den skjuter ut tio laserpulser, ”ljusblixtar”, per sekund med toppeffekt på hela 50 000 miljarder watt! Toppeffekten är extremt hög, men pulserna är samtidigt extremt korta, bara några tiotals femtosekunder.

Kontaktinformation
Presskontakt: Jonas Andersson Telefon: Telefon: 046-222 70 17 Mobil: 0727-385858

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera