Artikel från Naturhistoriska riksmuseet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 september 2015

Svenskt rekordår för fjällugglan

Inte sedan 1978 har det häckat så många fjällugglor i Sverige som i år. I dagsläget har det siktats omkring 30 ugglepar i de svenska fjällen, jämfört med fem kända par under perioden 1983 till 2011. Orsaken är ett ovanligt gott lämmelår.

– Fjällugglan är en väldigt sällsynt fågel och väljer enbart att häcka i Sverige när det finns gott om lämlar. I år hittade vi 23 häckningar och tecken på ytterligare tio häckningar i Norrbottensfjällen. Det är det högsta antalet i Sverige på 37 år, en smärre ornitologisk sensation, säger Peter Hellström vid Naturhistoriska riksmuseet.

Fjällugglorna har i år häckat enbart i norra Norrbotten främst nära norska gränsen. Ugglorna styrs inte bara av förekomst av lämmel, utan även av hur området ser ut. De gräver bogropar med hjälp av sina klor på toppen av snöfria, steniga backar.

Lämmelpopulationen kraschade i juli
Fjällugglan är en tundranomad och bosätter sig där det för tillfället är lämpligast. Något som dock är väldigt spännande är att när fjällugglorna väl återvänder till ett område använder de ofta samma plats till att häcka. Till exempel känner vi till ett bo som har använts i 50 år, men samma plats kan ha använts i flera hundra år.

Antalet häckningar 2015 är den högsta noteringen sedan 1978, då det antagligen häckade omkring 200 par i norra Sverige. Att så många fjällugglor siktats i år beror på ett toppår för lämmeln och till viss del även gråsiding och mellansork. I områdena där ugglorna befunnit sig har det inte funnits så här mycket lämmel sedan 2001.

– I våras fanns det väldigt mycket lämmel, men populationen kraschade av någon anledning under juli. På nästan två veckor var alla lämlar borta. Tyvärr ledde det till svält i bona, det tar runt 60 dagar innan ungarna är flygfärdiga och under den tiden kräver de mycket föda. Ugglornas häckningsframgång blev därför låg i år.

Häckade i både Sverige och Norge
Årets intressantaste fynd är att en av honorna som häckade i Sverige i år även häckade i Norge 2011. Det vet man med säkerhet eftersom hon bär en sändare och hennes identitet har bekräftats med hjälp av DNA-undersökningar. Det här är första gången som det har bevisats att en och samma fjälluggla häckat i både Sverige och Norge. Fyndet stärker den nuvarande hypotesen om att antalet fjällugglor på global nivå är mycket lägre än vad som föreslagits av till exempel BirdLife International.

Inventeringen av fjälluggla i Sverige har genomförts av Club 300, Naturhistoriska riksmuseet, Norrbottens Ornitologiska Förening (med stöd av LKAB och Göran Gustafssons stiftelse) och Världsnaturfonden WWF.

Den svenska verksamheten, organiserad av Club 300:s fjälluggleprojekt, ingår i det Nordiska fjälluggleprojektet vilket koordineras av Norsk institutt för naturforskning.

Om du har sett fjällugglor i sommar eller har upplysningar om funna revir eller ungar, är fjälluggleprojektet väldigt intresserade av all information.

Kontaktinformation
Peter Hellström, Naturhistoriska riksmuseet: +46 (0)76-890 23 51peter.hellstrom@nrm.se Jens Morin, Club 300: +46 (0)70-316 87 86jens.morin@naturcentrum.se Berth-Ove Lindström, Norrbottens Ornitologiska Förening: +46 (0)70-395 83 25berthove.lindstrom@gmail.com Emelie Fredriksson Kommunikatör, Naturhistoriska riksmuseet E-post: emelie.fredriksson@nrm.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera