Artikel från Högskolan Kristianstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 september 2015

​Forskare ska ta reda på hur skolreformen fungerar i praktiken

Vetenskapsrådet och Forte ger en forskare vid Högskolan Kristianstad och Göteborgs universitet 6,5 miljoner kronor för en treårig studie. Nedifrånperspektivet i studien ska ge svar på hur den nya skolreformen har landat i praktiken.

Förstelärare och lektorer har gjort sitt återintåg i svensk gymnasie- och grundskola. Reformen görs för att höja lärarnas status och förbättra resultaten i skolan. Men vad blir de organisatoriska konsekvenserna av denna reform? Hur påverkar den maktförhållanden och hur förhåller den sig till andra styrningsformer? Och inte minst, hur påverkar reformen lärarna i deras profession?

Johan Alvehus, universitetslektor i företagsekonomi vid Högskolan Kristianstad, har tillsammans med sin kollega Gustaf Kastberg vid Förvaltningshögskolan i Göteborg fått 6,5 miljoner kronor för att undersöka dessa frågor.

– Vi vill ta reda på hur skolreformen landar i verkligheten. Vi vill skapa bättre förståelse hur professionsbyggande sker i praktiken och hur vi styr offentlig sektor, säger Johan.

Pengarna är anslag från Forte och Vetenskapsrådet, som tillsammans finansierar projektet med 6,5 Mkr. Under tre år kommer Johan och Gustaf att jobba med projektet på halvtid, samtidigt som de anställt en doktorand, Sanna Eklund, knuten till Förvaltningshögskolan i Göteborg. Projektet ska generera en rad vetenskapliga artiklar och en bok. Boken skrivs för en bredare publik.

Längre intervju med Johan Alvehus

Kontaktinformation
Johan Alvehus, universitetslektor i företagsekonomi vid Högskolan Kristianstad,johan.alvehus@hkr.se, 0709-74 04 74.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera