Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 augusti 2015

Franska författarbloggar visar internets inflytande på litteraturen

Författarbloggar och andra digitala arenor förändrar det vi betraktar som litteratur. På internet gäller andra spelregler för både läsare och författare. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet och Université Paris-Sorbonne.

Ugo Ruiz avhandling, skriven på franska, är en av de första studierna som på ett metodiskt sätt analyserar vad som händer med det litterära skapandet på internet. Den visar att internet omkullkastar idén vi har om ”stor litteratur” och ”stora författare”, som är ett arv från den tryckta boken, och förändrar på djupet det vi betraktar som litteratur. Det blir en annan logik som råder när det handlar om att få flest läsare istället för den bästa förläggaren.

I boken stannar läsaren länge medan surfaren vill läsa korta texter.

– Men om en del av litteraturens kraft går förlorad genom internet, erbjuder webben samtidigt ett populärt kreativt rum som kännetecknas av mångfald, hybridisering och experimenterande, säger Ugo Ruiz.

Han har analyserat bloggar av tre franska, etablerade författare – François Bon, Éric Chevillard och Chloë Delaume – som alla har publicerat böcker på/vid erkända förlag.

– En av svårigheterna med bloggandet är att författarstatusen påverkas eftersom författarna upprättar direktkontakt med sina läsare och publicerar sig i realtid. En viktig aspekt av författarrollen ligger just i det tidsmässiga avståndet till läsarna, vilket drastiskt förkortas på internet. Samtidigt är det en väg till nya läsare.

De tre författarna använder sina bloggar på helt olika sätt: BonLänk… propagerar för litteraturens möjligheter på internet, Chevillard försvarar den traditionella litteraturen och vill inte interagera med läsarna och Delaume gör en performance av sin blogg och använder den som skyltfönster.

Ugo Ruiz diskuterar även frågan om vilken form det litterära fältet kommer att få i framtiden. Kommer det att existera ett fält för den digitala litteraturen parallellt med den traditionella bokbranschen eller kommer de båda systemen att smälta samman? Han har därmed försökt få klarhet i ett samtida fenomen som inte låter sig fångas med traditionella analysredskap.

– De tre bloggarna som jag har studerat konfronterar två olika sätt att skapa litteratur: ett traditionellt sätt genom att publicera böcker och som ger författaren otvivelaktig legitimitet, och ett nytt sätt som ger bloggarna en existens i den virtuella världen. Själv tror jag att vi kommer att se allt fler författare använda sig av internet, men just bloggformen tror jag blir kortvarig, säger Ugo Ruiz.

Avhandlingens titel: Le blog d’écrivain : La littérature à l’épreuve d’Internet

Avhandlingen är försvarad. En sammanfattning finns på: http://hdl.handle.net/2077/37828

Kontaktinformation
Ugo Ruiz, telefon: 076-561 32 34, e-post: ugo.ruiz@sprak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera