Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 augusti 2015

Ny bok slår hål på myten om ett islam

”Islam – en religionsvetenskaplig introduktion” är titeln på en ny antologi som tar ett helhetsgrepp om islam och muslimsk kultur. Redaktörer är religionsvetarna Simon Sorgenfrei på Södertörn högskola och Susanne Olsson på Stockholms universitet. Övriga författare är alla ledande svenska forskare inom ämnet. I boken slår författarna hål på myten om att det finns ett enda islam.

I dag lever i världen uppskattningsvis 1,6 miljarder människor med muslimsk kulturbakgrund. De bor på jordklotets alla kontinenter och i nästan alla världens länder.

– Religion är ett uttryck för mänsklig kultur och färgas inte bara av de kulturer människorna lever i, utan även av deras kön, klass och andra sociala och biologiska faktorer. Det är den gemensamma utgångspunkten för bokens olika författare, säger Simon Sorgenfrei, lektor i religionsvetenskap på Södertörns högskola.  

– Många tror att det finns ett islam, men den inommuslimska mångfalden är stor. Muslimer tänker, tror och praktiserar islam på många olika sätt. Det är en viktig kunskap som vi vill förmedla, säger Simon Sorgenfrei.

I boken ”Islam –en religionsvetenskaplig introduktion” ges både en historisk bakgrund till islams uppkomst och framväxt, liksom en inblick i nutida islamtolkningar och praktiker. Likheter och skillnader mellan sunnitiska och shiitiska traditioner uppmärksammas genom hela boken. I boken lyfts också dagsaktuella frågor om islam och politik, terrorism och islamofobi.

– Vi lever i en tid där både intresset och behovet av kunskap om islam och muslimer är väldigt stort. Europas muslimska befolkning växer, parallellt med en utbredd rädsla för islam. Vi hoppas att boken ska bidra med viktig kunskap och nya insikter, säger Simon Sorgenfrei.

Boken kommer att användas som litteratur på universitet och högskolor. Den riktar sig också till allmänheten.

Boken ges ut av Liber förlag

Om bokens innehåll

Bokens första del behandlar Muhammads liv och islams grundläggande skrifter. Här tas också islamisk lag, teologi, rituellt liv och sufism upp.

Den andra delen rör sig genom den senare medeltiden och den tidigmoderna perioden och gör nedslag i en rad olika regioner och traditioner; från Sydostasien till Sydafrika och Spanien, från osmaner till mongoler och safavider.

Bokens tredje del rör sig in i vår egen samtid, med initierade kapitel om islam och modernism, politisk islam, och islam i Europa och Förenta staterna.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Simon Sorgenfrei, lektor i religionsvetenskap på Södertörns högskola simon.sorgenfrei@sh.se, 070-763 23 41

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera