Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 augusti 2015

Vi måste börja betala notan för våra mobiltelefoner

Vi lever i en tid när vi kräver mer och mer datakraft. Vi har vant oss vid att tala obegränsat och till och med att titta på videofilmer i våra mobiltelefoner. Den stora frågan är, hur vi ska möta kraven på mer och mer datakraft för trådlös kommunikation, samtidigt som vi måste begränsa vår elkonsumtion, säger Efrain Zenteno, forskare vid Högskolan i Gävle.

Den stora frågan är, hur vi ska möta kraven på mer och mer datakraft,  samtidigt som vi måste begränsa vår elkonsumtion, säger Efrain Zenteno, forskare vid Högskolan i Gävle.

Vi  lever i en tid när vi kräver mer och mer datakraft. Vi har vant oss vid  att tala obegränsat och till och med att titta på videofilmer i våra  mobiltelefoner. Detta innebär ett enormt behov av datatrafik för trådlös kommunikation.

Förenat med denna finns ett annat till synes motstridigt krav, som är väldigt stressande för dagens värld. Behovet att minska elanvändningen.

– Båda behövs, men vi måste börja betala notan för våra mobiltelefoner. Vi måste utveckla effektivare tekniker och göra det  möjligt att använda grön el, säger Efrain Zenteno.

Vi vill också ha billigare och billigare teknologi. Bättre TV till ett mycket lägre pris, snabbare och billigare mobiltelefoni. Detta har också blivit en rättvisefråga då så många fler människor idag har tillgång till trådlös datakommunikation.

– På många håll anses detta som en mänsklig rättighet, i nivå med rätten att yttra sig fritt. Idén är att ha en väldigt billig teknik som kan  användas av alla människor.

– Problemet är att sådan billig teknik har en tendens att inte vara perfekt, det kan innebära dålig bild/dålig täckning med mera.

-Vi visar nu att det existerar flera tekniker som skulle tillåta att man använder små billiga, kraftfulla datorer för att dessa fel som genereras av billig programvara.

Datorerna har blivit så mycket billigare och kraftfullare, de dubblar sin kapacitet med jämna mellanrum.

– Detta kommer att hjälpa andra att utveckla system som är mycket billiga och samtidigt effektiva.

Studien är inte begränsad till endast mobil kommunikation, teorin matchar flera tekniker. Därför har sattelittekniken studerats på precis samma sätt som trådlös mobilkommunikation.

Här gäller det hur man ska öka satteliternas livslängd och minska deras energiåtgång. Och hur få in mera TV-kanaler i satelliterna. Satelliterna är tekniskt intressanta därför att de är väldigt specifika.

De använder heller inte så mycket energi därför att de opererar med en digital signal som inte är så energikrävande. Den mobila trådlösa trafiken däremot måste överföra en analog signal tillsändarna/antennerna och detta kostar mycket energi.

– Det är extremt dyrt att sända upp och driva satelliter. Så allt som kan göras för att maximera deras livslängd och användande blir verkligt lönande.

– Satelliter har inga energiresurser förutom de som de fick med sig, de måste leva med det de har.

Detta är ett jätteområde för forskningen där forskare över hela världen försöker nå samma mål. Hela tiden kan man se forskningsrapporter innehållande små steg i riktning mot mycket mer mogna system.

Mitt bidrag är ett sådant litet steg på den vägen säger Efrain Zenteno.

Efrain Efrain Zentenokommer från Arequipa, en stad i södra Peru nära gränsen mot Chile.

– Mycket varmare än här, även fast Arequipa ligger på en höjd av 2400 meter över havet.

Förmånga år sedan kom han till Högskolan i Gävle som utbytesstudent. Hemuniversitet hade vid den tiden ett samarbete med Högskolan i Gävle. Det var 2006 och han läste så in en master i elektronik.

– Min bror hade studerat i Canada, men jag är den förste i vår familj att åka så här långt. Sverige är inte någon vanlig destination för studenter i Peru.

– Det har varit en fantastisk upplevelse för mig att studera vid Högskolan i Gävle, men även att få en inblick i hur samhället fungerar i Sverige.

Han upplever att Sverige har nått långt i utveckling och att alla ges en chans att bidra till samhällets utveckling. Ett exempel man på många håll i världen borde försöka följa.

– Sverige ligger alltid i topp när det gäller viljan att omfamna och ta till sig ny teknologi, till och med jämfört med USA. Och detta tror jag är en stor anledning till att Sverige nått en ledande position inom teknikutvecklingen.

Jag tror ni var först med 4G och ni har så duktiga ingenjörer som samtidigt är så bra på att föra ut tekniken till en intresserad  allmänhet.

– I framtiden vill jag fortsätta utveckla och sprida min forskning. Jag kommer att söka mig dit där den möjligheten finns.

Efrain Zentano försvarade sin avhandling Digital Compensation Techniques for Transmitters inWireless Communications Networks vid KTH den 15 juni.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta: Efrain Zenteno, forskare i elektronik vid Högskolan i Gävle, Telefon: 026-645078, 073-4615867, 073-4807023, E-post: efnzeo@hig.se alt. zenteno@kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera