Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 augusti 2015

Mer gräsmarker i Tibet kan ge bättre klimat

I Arktis påskyndar den ökade växtligheten den globala uppvärmningen men på den tibetanska platån är förhållandet det omvända. “I Tibet finns en motsatt trend till den vi ser i Arktis. Genom att återställa gräsmarker där kan klimatet förbättras både lokalt och globalt”. Det säger Deliang Chen professor vid Göteborgs universitet.

I Arktis ökar uppvärmningen likt en spiral. Den globala uppvärmingen innebär att växtperioderna blir längre och växtligheten ökar. Samtidigt ökar värmetransporten från lägre breddgrader till Arktis och då minskar havsisen där, vilket i sin tur bidrar till en förstärkt lokal temperaturökning.

På den tibetanska platån är förhållandet det omvända visar nu en ny forskningsstudie som publicerats i den välrenommerade forskningstidskriften PNAS.
Även på tibetanska platån har grönskan ökat till följd av den globala uppvärmningen. Men i motsats till de arktiska områdena verkar de längre växtperioderna och den ökade växtproduktionen här innebära att den globala uppvärmningen försvagas.
– Förklaringen är att ökad vattenavdunstning från växterna kyler ner luften, säger Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet.

Även klimatmodellerna räknar med en kyleffekt dagtid på grund av den ökade vegetationen men i en mindre storleksordning än vad som nu observerats.

− Våra forskningsresultat tyder på att åtgärder för att återställa ursprungliga gräsmarker i skadade områden, som upptar ungefär en tredjedel av platån, både kommer att underlätta en hållbar ekologisk utveckling i den här regionen och ge klimatfördelar lokalt och globalt, säger professor Deliang Chen.<br /><br />Mer exakta simuleringar av biofysiska kopplingen mellan landytan och atmosfären behövs för att förstå de regionala klimatförändringarna på den tibetanska platån fullt ut.

Länk till artikel

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Deliang Chen, August Röhss professur vid Institutionen för geovetenskaper. tel: +46 (0)31 786 4813, e-post: deliang@gvc.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera