Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 augusti 2015

Minskat behov av blodtransfusioner vid hjärtkirurgi

Genom att undvika icke-livsnödvändiga blodtransfusioner slapp en femtedel av alla patienter att få blod i samband med hjärtkirurgi. Samtidigt sparades miljonbelopp och över tusen blodpåsar. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet som undersökt ett blodbesparingsprogram på thoraxkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Blodtransfusioner är i vissa fall nödvändiga och räddar liv. Det finns dock studier som visar att icke-livsnödvändiga transfusioner i samband med hjärtoperationer kan leda till ökad sjuklighet och dödlighet, både på kort och lång sikt. Det finns andra studier som visar att en minskning av andelen blodtransfusioner i samband med hjärtkirurgi inte ökar risken för komplikationer.
Detta tog thoraxkirurgin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset fasta på och ville testa att minska på antalet blodtransfusioner i samband med hjärtoperationer, utan att äventyra den medicinska säkerheten. De utformade ett blodbesparingsprogram för bättre hantering av blodtransfusioner.

I sin avhandling vid Sahlgrenska akademin har Lisa Ternström, specialistläkare i thoraxkirurgi, studerat effekterna av resultatet från åtgärdsprogrammet.

– Innan vi startade programmet fick drygt 60 procent av alla våra patienter blodtransfusioner. Efter att vi startat programmet minskade andelen patienter som fick blodtransfusioner i samband med sin hjärtoperation med 21 procent, säger hon. 

– Vi kunde inte se några negativa effekter av det minskade antalet transfusioner.
Blod är också en bristvara på landets sjukhus, i synnerhet under sommaren. Dessutom är sjukvårdens kostnader för blodtransfusioner höga. 

– Därför finns det all anledning att minska andelen blodtransfusioner till hjärtkirurgiska patienter, om det kan göras utan att riskerna för patienterna ökar, säger Lisa Ternström.

nder 2011 när programmet startades lyckades thoraxkirurgin spara uppskattningsvis 1 600 blodpåsar och sjukhusets direkta kostnader för blodprodukter minskade med 1,6 miljoner kronor under ett enda år. Enligt andra beräkningar av Sahlgrenskas ekonomiavdelning var besparingen ännu större.
 
– Det blir stora besparingar då blodtransfusioner är vanliga bland patienter som behöver hjärtopereras, säger Anders Jeppsson, professor och överläkare i thoraxkirurgi och ansvarig för projektet.

En av anledningarna till att projektet lyckades så bra, menar Anders Jeppsson, var att de nådde ut till all personal. Alla medarbetarna på thoraxkliniken undervisades om vinster och risker med blodtransfusioner och projektledarna förklarade nyttan med att genomdriva projektet, trots att det initialt fanns en viss oro bland personalen för hur patienterna skulle påverkas av att dra ner på blodtransfusioner.

Andra faktorer som påverkade det positiva resultatet var att nya transfusionsriktlinjer utarbetades och alla blodtransfusioner dokumenterades noggrant. En sjuksköterska arbetade på heltid under projektåret som projektledare, men i övrigt innebar det inga ökade kostnader för verksamheten utan de lyckades istället spara in på kostnader.

Det gjordes även nyligen en ny uppföljning som visade att andelen blodtransfusioner fortfarande ligger kvar på en lägre nivå, trots att det hade gått tre år efter införandet. Samtidigt är patientsäkerheten och vårdkvaliteten lika god i jämförelse med tidigare år. Både Lisa Ternström och Anders Jeppsson är övertygade om att blodbesparingsprogram skulle kunna tillämpas även inom andra områden i sjukvården. 

– Det skulle kunna var ett komplement för att råda bot på blodbristen, sänka kostnaderna för blodprodukter, vilket kan frigöra resurser på andra håll inom sjukhuset, utan att det påverkar den medicinska säkerheten. Många patienter skulle slippa riskerna med icke-livsnödvändiga blodtransfusioner.
Kontaktuppgifter: 

Avhandlingen Clinical aspects of bleeding and transfusion in cardiac surgeryförsvarades 24 april. Länk till avhandling

Kontaktinformation
Ring presstjänsten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 031-342 96 00 eller mejla till massmedia.su@vgregion.se för mer information.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera