Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 augusti 2015

Bakterier bidrar till lyckad fetmakirurgi

Fetmakirurgiska ingrepp innebär också en gynnsam förändring av tarmfloran. I en ny studie visar forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och Chalmers att de gynnsamma förändringarna varar över lång tid.

Vi har cirka 1,5 kg bakterier i våra tarmar, som bidrar till både hälsa och sjukdom. Sedan tidigare är det känt att tarmfloran är förändrad hos patienter med typ 2-diabetes och att möss som saknar tarmbakterier inte utvecklar fetma. Under de senaste åren har forskning även visat att tarmfloran kort efter operationen är förändrad efter fetmakirurgiska ingrepp som gastric bypass.

Samtidigt har de långsiktiga effekterna av denna metod varit okända liksom hur andra kirurgiska tekniker påverkar tarmfloran. I en studie som publiceras i Cell Metabolism visar nu forskare vid Sahlgrenska akademin och Chalmers att tarmfloran är förändrad mer än nio år efter operationen.

Forskarna undersökte hur tarmfloran var förändrad hos 14 kvinnor som behandlades med antingen gastric bypass eller med gastric banding, som förminskar magsäcken. I studien ingick patienter som gått ner lika mycket vikt efter operationerna och forskarna fann att båda metoderna ledde till en förändrad tarmflora som också återspeglades bland de ämnen som cirkulerar i blodet. 

För att undersöka om den förändrade tarmfloran bidrog till den förbättrade ämnesomsättningen transplanterade forskarna bakteriefria möss med tarmflora från patienter. Möss som koloniserades med tarmflora från patienter som behandlats med gastric bypass blev mindre feta än de som koloniserats med tarmflora från patienter som inte opererats. Forskarnas fynd tyder även på att möss som koloniserats med tarmfloran från patienter som opererats med gastric bypass hade en ökad användning av fett från maten.

– Våra fynd kan bidra till kunskapen om hur fetmakirurgi fungerar, säger professor Fredrik Bäckhed som ansvarat för studien.

– Då kirurgiska ingrepp alltid medför en risk så är det viktigt att identifiera de mekanismer som leder till viktnedgång och en förbättrad ämnesomsättning. Kanske kan till och med behandling med bakterier bli en del av behandling av ämnesomsättningsrelaterade sjukdomar i framtiden, säger han.

Studien Roux-en-Y Gastric Bypass and Vertical Banded Gastroplasty Induce Long-Term Changes on the Human Gut Microbiome Contributing to Fat Mass Regulation publiceras i Cell metabolism den 4:e augusti. Länk till artikeln 

Kontaktinformation
Kontakt: Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin vid Göteborgs universitet, 031-3427833, 070-2182355 fredrik.backhed@wlab.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera