Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 juli 2015

Det ska bli lättare att ringa från täta hus

Nybyggda hus, som är täta och energisnåla, minskar utsläpp av klimatgaser. Baksidan är ofta att mobiltelefoni fungerar dåligt eller inte alls eftersom radiovågorna inte når fram. Ett forskningsprojekt lett av experter på SP har nu fått stöd av Energimyndigheten för att studera problematiken och titta på möjliga tekniska lösningar.

Nybyggda hus, som är täta och energisnåla, minskar utsläpp av klimatgaser. Baksidan är ofta att mobiltelefoni fungerar dåligt eller inte alls eftersom radiovågorna inte når fram. Ett forskningsprojekt lett av experter på SP har nu fått stöd av Energimyndigheten för att studera problematiken och titta på möjliga tekniska lösningar.

Allt fler får problem med att använda sina mobiltelefoner i nybyggda hus. Det är höga krav på energieffektivitet som ligger bakom problemen. Fastighetsägare tvingas ofta att sätta in åtgärder i efterhand för att säkra mobiltäckningen. Det blir dyrt, enligt Jan Carlsson, professor och expert på radiokommunikation på SP.

– Vi ska kartlägga problematiken och försöka hitta lösningar som gör att husen blir energieffektiva och får bra mobiltäckning redan från start, säger han.

I stort sett alla fönster har numera beläggningar av silver eller metalloxider på minst ett glas. Samtidigt som metallfilmen reflekterar värmestrålningen reflekteras också radiovågorna. Därmed försvåras trådlös kommunikation genom fönster och väggar. Sedan tidigare är det också känt att vanliga betongväggar dämpar radiovågor och ger dålig mobiltäckning. På SP finns experter på både radiokommunikation och byggteknik. Det innebär att man kan jobba fram smarta helhetslösningar som utnyttjar kunskaper från båda områdena.

– Vi har i tidigare projekt utvecklat en mobiltelefonförstärkare som har integrerats i ett fönster. Antennerna etsades i beläggningen på fönsterglaset. Tillsammans med Ericsson har vi även tagit fram 4G-router som byggts in i ett fönster. Så det finns en hel del teknik och kunskap att utgå ifrån, säger Jan Carlsson.

Forskarna ska också försöka få ökad förståelse för hur radiovågor breder ut sig i byggnadskonstruktioner. Förhoppningar finns om att skapa ett kombinerat verktyg för både beräkningar av energi och trådlös kommunikation.

Projektet har fått stöd inom programmet Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende som genomförs av IQ Samhällsbyggnad och Energimyndigheten. Programmets totala budgetram är 280 Mkr.

Läs mer

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Jan Carlsson, SP, tel 070-366 51 69, jan.carlsson@sp.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera