Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 juli 2015

Felande protein förklarar ärftlig ödemsjukdom

Hereditärt angioödem typ III är en ärftlig, sällsynt och allvarlig sjukdom som kännetecknas av smärtsamma svullnader i huden och olika organ. Ett internationellt forskarlag har publicerat en studie i The Journal of Clinical Investigation , där de visar att sjukdomen orsakas av att blodproteinet faktor XII är felkonstruerat. Resultaten kan förhoppningsvis bidra till framtida behandlingsmetoder för drabbade personer.

Svullnad av olika kroppsdelar, även kallat ödem, är ett vanligt förekommande symptom i en mängd olika sjukdomar. Orsakerna till svullnaden kan vara att blodkärlen vidgas så att de blir mer genomsläppliga. Detta leder till att vätska transporteras ut från blodet till den omkringliggande vävnaden.

I sjukdomen hereditärt angioödem (HAE) är det främst hormonet bradykinin som ökar genomsläppligheten och därmed orsakar svullnaden. Sjukdomen är allvarlig med smärtsamma episodiska svullnader i huden och mag-tarmkanalen. Anfallen kan vara livshotande eftersom luftstrupen kan svullna igen.

Två typer av sjukdomen har varit kända sedan länge, HAE typ I och II, och man vet vad som orsakar dessa varianter.

– HAE typ III är relativt nyupptäckt. Om vi ska kunna hitta ett sätt att behandla sjukdomen måste vi först förstå den bakomliggande mekanismen, säger Jenny Björkqvist vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet, en av forskarna bakom studien.

Forskarna visste sedan tidigare att en mutation i blodproteinet faktor XII kan orsaka HAE typ III, men de visste inte varför. I den aktuella studien upptäckte forskarna att faktor XII hos patienter med HAE typ III saknade en sockermolekyl. Det muterade faktor XII visade sig vara överaktivt, vilket ledde till en överproduktion av bradykinin, med blodkärlsläckage och svullnad som följd.

Det finns naturliga hämmare i blodet som vanligtvis förhindrar att faktor XII aktiveras. Dessa hämmare kan binda till och hämma även det muterade faktor XII, men det räcker inte för att helt stoppa överaktiveringen.

– Vi förstod att vi behövde hitta substanser som kan blockera faktor XII mer effektivt. Vi hade sedan tidigare tillverkat en antikropp som blockerar faktor XII, och visat att denna antikropp förhindrar blodproppsbildning orsakat av faktor XII. I den aktuella studien demonstrerar vi att samma antikropp förhindrar ödem i möss, säger Thomas Renné vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet, forskningsledare för studien.

Det är forskarnas förhoppning att studiens resultat kan ligga till grund för den första behandlingsmetoden för patienter med HAE typ III – med möjlighet till användning även i andra ödemsjukdomar.

Studien genomfördes av forskare från Karolinska Institutet, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, UMC Utrecht, Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften, Heidelbergs universitet, Bonns Universitet, Université Joseph Fourier, CSL Limited och CSL Behring.

Forskningen finansierades av anslag från Nederländska organisationen för vetenskaplig forskning, Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Hjärt Lungfonden, Stockholms läns landsting, Vetenskapsrådet, Tyska forskningsstiftelsen och Europeiska forskningsrådet.

Publikation:
"Defective glycosylation of coagulation factor XII underlies hereditary angioedema type III", Jenny Björkqvist, Steven de Maat, Urs Lewandrowski, Antonio Di Gennaro, Chris Oschatz, Kai Schönig, Markus M. Nöthen, Christian Drouet, Hal Braley, Marc W. Nolte, Albert Sickmann, Con Panousis, Coen Maas and Thomas Renné, Journal of Clinical Investigation, online 20 juli 2015 , doi: 10.1172/JCI77139 .

Kontaktinformation
Jenny Björkqvist, PhD Institutionen för molekylär medicin och kirurgi Tel: 08-517 735 65 eller 070-827 27 41 E-post: Jenny.bjorkqvist@ki.se Thomas Renné, professor i klinisk kemi Institutionen för molekylär medicin och kirurgi Tel: 070-773 01 09 E-post: thomas.renne@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera