Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 juli 2015

Fynd i hjärnvävnad kan hjälpa vid läkemedelsresistent epilepsi

Forskare vid Lunds universitet har använt mänsklig hjärnvävnad när de testat nya behandlingsstrategier för epilepsi. Forskningen visar att en specifik neuropeptid har mycket goda antiepileptiska egenskaper. Resultaten kan få betydelse för de patienter med epilepsi som är resistenta mot dagens mediciner.

Neuropeptiderna galanin och NPY är signalämnen som i djurförsök visat sig ha antiepileptiska egenskaper genom att hämma det område i hjärnan där nervcellerna är överaktiva och därför orsakar epileptiska anfall. Men om de har liknande effekter på människors epileptiska vävnad har hittills inte varit känd.

Nu har en grupp forskare, under ledning av professor Merab Kokaia vid Lunds universitets Epilepsicentrum, utnyttjat möjligheten att studera levande epileptisk hjärnvävnad från människa. Resultaten har nyligen publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Neuroscience.

– När vi testat effekterna av de två neuropeptiderna i den mänskliga vävnaden visar våra data att galanin inte hade någon väsentlig effekt, medan NPY var mycket effektiv. Resultaten tar vår forskning ett steg närmare klinisk tillämpning, säger Merab Kokaia.

Till skillnad mot andra neurologiska sjukdomar, till exempel Alzheimers eller Parkinsons sjukdom, kan epilepsi i vissa fall opereras. De levande cellerna i den aktuella studien kommer från utopererade hjärnvävnad av patienter med temporallobsepilepsi (tinninglobsepilepsi) och som lider av svår resistens mot läkemedel.

– Med korrekt hantering kan celler i utopererad vävnad hållas levande under flera timmar. Det ger forskarna en unik möjlighet att testa nya läkemedel eller behandlingsstrategier för att utvärdera effekterna i levande epileptisk vävnad, säger Johan Bengzon adjungerad professor vid Lunds universitet och neurokirurg vid Skånes universitetssjukhus.

– Arbetet vi gjort nu kommer att vägleda oss i vårt fortsatta translationella arbete med att få fram innovativa fynd i grundforskning som leder till kliniska prövningar och slutligen når patienter som lider av läkemedelsresistent epilepsi, säger Merab Kokaia.

Studien är gjord i samarbete mellan forskare vid Lunds och Köpenhamns universitet samt Skånes universitetssjukhus och Rigshospitalet i Köpenhamn. Den är ett resultat av ett nära samarbete mellan forskare inom såväl grundforskning som klinisk forskning och är en del av en bredare satsning inom ramen för Epilepsicentrum i Lund.

Artikeln i Journal of Neuroscience
Differential Effect of Neuropeptides on Excitatory Synaptic Transmission in Human Epileptic Hippocampus Marco Ledri, Andreas T. Sørensen, Marita G. Madsen, Søren H. Christiansen, Litsa Nikitidou Ledri, Alessandra Cifra, Johan Bengzon, Eva Lindberg, Lars H. Pinborg, Bo Jespersen, Casper R. Gøtzsche, David P. D. Woldbye, My Andersson och Merab Kokaia.

Kontaktinformation
Merab Kokaia, professor i neurofysiologi vid Lunds universitet, tel 046-222 05 47, 070-6620899, e-post. Merab.Kokaia@med.lu.se Johan Bengzon, adjungerad professor i neurokirurgi vid Lunds universitet och specialistläkare i neurokirurgi vid Skånes universitetssjukhus, tel: 046-171580, mobil: 070-5549500, e-post: Johan.Bengzon@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera