Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 juli 2015

Enögda råd till afrikanska jordbrukare kan leda fel

Stora målmedvetna satsningar görs inom afrikanskt jordbruk. Konstgödsel och industriellt utsäde är ledstjärnan. Men är det rätt väg att gå? Nej, menar Lundaforskaren Cheryl Sjöström som studerat retoriken bakom moderniseringen av jordbruket. Hon menar att teknikfokuseringen medför en överhängande risk för att stora prestigefyllda biståndsprojekt misslyckas med sina föresatser.

Cheryl Sjöström har studerat olika biståndsprojekt i bland annat Malawi där närmare 85 procent av befolkningen är småjordbrukare. Ett av dessa är AGRA (Alliansen för en grön revolution i Afrika) som tidigare leddes av Kofi Annan, och ”Millenniebyar” som drivs av ekonomen och biståndsgurun Jeffrey Sachs. Dessutom har hon studerat Världsbankens och andra finansiella aktörers råd till afrikanska länder kring hur deras jordbruk ska effektiviseras med hjälp av modern teknik.

– Det råder ingen tvekan om att afrikanskt jordbruk behöver moderniseras, säger Cheryl Sjöström. Men man tar alldeles för lite hänsyn till att ett jordbruk baserat på ny teknik, konstgödsel och industriellt utsäde skapar många nya problem.

Färre jobb
En effektivisering leder till att färre kan jobba inom jordbruket och det i sin tur leder till att alltfler flyttar in i städerna där det i dagsläget finns ännu sämre möjligheter till försörjning.

Ett annat problem med det moderna jordbruket har visat sig vara att det är svårt att upprätthålla effektiviteten när biståndet upphör. De intervjuer som Cheryl Sjöström har gjort med småbönder i en millennieby i Malawi visar att många bönder överger det effektiva industriella utsädet när det inte längre får ekonomiskt stöd för att köpa det.

Sett ur ett globalt perspektiv är inte heller övergången till afrikanskt storjordbruk helt problemfri; det slukar mycket vatten och konstgödsel är energikrävande att framställa.

Krävs konsekvensanalys
– Debatten kring bistånd är mycket komplex. Det blir en ideologisk fråga om man ska satsa på tekniska, storskaliga lösningar eller lokalanpassade lösningar, säger Cheryl Sjöström som själv tror att det behövs såväl stora övergripande satsningar som stöd till små organisationer som både arbetar med att stärka småjordbrukarnas möjlighet att påverka sin egen situation.

– Man behöver också en tydligare konsekvensanalys av vilken utveckling man får beroende på vilket sätt man väljer att bruka jorden.

Cheryl Sjöström har disputerat avhandlingen Food for Naught: The politics of food in agricultural modernization for African smallholder food security 

Kontaktinformation
Cheryl Sjöström, 0703-633 002 eller cheryl.sjostrom@lucsus.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera