Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 juli 2015

Forntida katter drev många hundarter till utrotning

Konkurrens spelade en viktigare roll i utvecklingen av hundfamiljen, där vargar, rävar och deras släktingar ingår, än klimatförändringar visar en internationell studie. Ankomsten av kattdjur till Nordamerika från Asien bidrog till utrotningen av så många som 40 hundarter.

Ett internationellt team med forskare från universiteten i Göteborg, São Paulo (Brasilien) och Lausanne (Schweiz) har analyserat över 2000 fossiler vilket visar att ankomsten av kattdjur till Nordamerika från Asien hade en dödlig inverkan på mångfalden inom hundfamiljen. Detta bidrog till utrotning av så många som 40 arter, visar studien som nyligen publicerats i PNAS.

– Vanligtvis förväntar vi oss att klimatförändringar spelar en övervägande roll i utvecklingen av den biologiska mångfalden. Istället visar sig nu att konkurrens mellan olika rovdjursarter varit ännu viktigare för utvecklingen av hunddjur, säger huvudförfattaren Daniele Silvestro vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.

Hundfamiljen hade sitt ursprung i Nordamerika för cirka 40 miljoner år sedan och nådde en maximal mångfald runt 22 miljoner år sedan, när mer än 30 arter fanns på kontinenten. Idag finns endast 9 arter av hundfamiljen i Nordamerika.

De ökade progressivt i kroppsstorlek och specialiserade sig på att bli stora rovdjur. Några av dem överskred 30 kilo och var bland de största rovdjuren på den nordamerikanska kontinenten. Trots att flera stora rovdjur i dag står inför en högre utdöenderisk än mindre arter, fann författarna till studien inga belägg för ett liknande mönster hos forntida hundarter.

Kattdjuren effektivare rovdjur
Den evolutionära framgången hos köttätande djur var oundvikligen kopplat till deras förmåga att skaffa mat. En begränsad mängd bytesdjur medför stor konkurrens mellan rovdjur som delar samma geografiska område. Afrikanska rovdjur som till exempel vilda hundar, hyenor, lejon och andra kattdjur konkurrerar ständigt med varandra om tillgången på mat.

Nordamerikanska rovdjur i det förflutna kan ha följt liknande dynamik och en stor del av konkurrensen återfinns inom arter av hundfamiljen och från forntida kattdjur och hundar. Medan kattdjur tycks ha en stark negativ inverkan på överlevnaden hos forntida hundar är motsatsen inte sann.

Detta tyder på att kattdjur måste ha varit effektivare rovdjur än de flesta av de utdöda arterna inom hundfamiljen.

Publikationen
Silvestro D, Antonelli A, Salamin N, Quental T B: The role of clade competition in the diversification of North American canids. Proceedings of the National Academy of Science USA (2015).

Kontaktinformation
Dr. Daniele Silvestro, tel. +41 764 909931, e-mail: daniele.silvestro@unil.ch Göteborgs universitet & University of Lausanne, Switzerland. Prof. Tiago B. Quental, phone +55 11 3091-0967, e-mail: tbquental@usp.br University of São Paulo, Brazil. Foto: Michele Silvestro

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera