Artikel från Högskolan i Halmstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 juli 2015

Läkemedel i avloppsvatten renas av naturen

Vi kissar ut och spolar ner stora mängder mediciner varje dag. Mängden läkemedelsrester i vårt avloppsvatten ökar i en farlig takt eftersom reningsverken bara delvis kan rena dessa substanser. En del av lösningen för att öka reningen kan vara att härma naturen. Forskning vid Högskolan i Halmstad undersöker hur våtmarker bryter ner läkemedel.

I augusti inleder forskarna sina tester en i kontrollerad våtmarksanläggning utanför Halmstad. Varje prov har fem dagars uppehållstid, vilket innebär att det förorenade vattnet sakta rinner genom våtmarken under fem dygn. Det är den naturliga nedbrytningen av fem olika läkemedelssubstanser som ska studeras: en antibiotika, en epilepsimedicin och fyra smärtstillande.

Läkemedelsrester som når våra vattendrag via avloppsvattnet påverkar de vattenlevande djuren negativt och kan därmed rubba känsliga ekosystem. Det är därför viktigt att ta fram effektiva metoder för rening av avloppsvatten.

– Vår förhoppning är att fler reningsverk runt om i Europa kan börja använda våtmarker som ett sista steg i reningen där vattnet ”poleras”. Om vår studie visar att våtmarker är lika effektiva att bryta ner läkemedelsrester som vi förutspår, så kan vattnet renas utan tillförsel av onödiga kemikalier, säger Per-Magnus Ehde, universitetslektor i kemi vid Högskolan i Halmstad, och en av projektets ansvariga forskare.

Växter bryter ner läkemedelssubstanser
Forskningsprojektet genomförs i samarbete mellan forskare på Våtmarkscentrum vid Högskolan i Halmstad och forskare vid Högskolan Kristianstad. Provtiden är mellan augusti och oktober, och resultaten beräknas vara klara i januari 2016.

Nedbrytningen av läkemedel i en våtmark sker på flera olika sätt, till exempel via biofilm (det som bildas på den delen av växten som är under ytan och på sedimentet), av solljus och av själva växten som tar upp och bryter ner läkemedlet.

Läs mer om forskningsprojektet.

Kontaktinformation
Per-Magnus Ehde Telefon: 076-824 86 97 E-post: per_magnus.ehde@hh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera